Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Biển Đông tập 1 Khái quát về Biển Đông
"Khái quát về Biển Đông" là tập 1 trong bộ Chuyên khảo "Biển Đông" gồm 4 tập do Ban chỉ đạo Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước KHCN - 06(1996-2000) tổ chức biên soạn. Tập 1 giới thiệu những thông tin chung về Biển Đông, đề cập một cách khái quát các vấn đề cơ bản, nêu lên những đặc trưng chủ yếu của điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường của Biển Đông và vùng biển Việt nam.
Tác giả: GS.TS Lê Đức Tố (chủ biên)  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 1720
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.
Từ khóa: Biển Đông ,

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 2 trong tổng số 2 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: "Khái quát về Biển Đông" là tập 1 trong bộ Chuyên khảo "Biển Đông" gồm 4 tập do Ban chỉ đạo Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước KHCN - 06(1996-2000) tổ chức biên soạn. Tập 1 giới thiệu những thông tin chung về Biển Đông, đề cập một cách khái quát các vấn đề cơ bản, nêu lên những đặc trưng chủ yếu của điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường của Biển Đông và vùng biển Việt nam.
Chia sẻ: GS.TS Lê Đức Tố (chủ biên) | Lượt xem: 1721 | Ngày: 04/04/2012
Từ khóa: Biển Đông ,
Giới thiệu: Biến động thời gian và không gian của mực nước biển là một hiện tượng tự nhiên cớ quy mô to lớn ảnh hưởng một cách trực quan tới nhiều hoạt động kinh tế kỹ thuật của con người, trước hết là các ngành vận tải biển, xây dựng công trình trên biển và ven bờ, công trình bảo vệ bờ, hệ thống tưới tiêu nông nghiệp vùng ven bờ, cấp thoát nước thành phố ven biển, công tác phòng chống thiên tai liên quan đến bão và nước dâng trong bão ở những vùng ven bờ biển..."Tài liệu có thể được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác."
Chia sẻ: NGUT. PGS. TS. PHẠM VĂN HUẤN. | Lượt xem: 355 | Ngày: 19/02/2014
 
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688460
Số người Online:3087
Thư mục sách điện tử
Trang Liên kết