Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Chuyên đề 2 - Cơ chế tài chính - Một giải pháp thực hiện chiến lược quốc gia về tìa nguyên nước

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 9/20/2019 3:25:02 AM
Xem lần: 2706
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:447
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3580
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3283
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3177
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3101
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3023
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3000
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2998
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2707
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2146
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2105