Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Chuyên đề 3 - Tập huấn, quản lý khai thác, bảo vệ nguồn nước dưới đất và bức tranh TNN ở một số địa phương

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 7/24/2019 2:30:24 PM
Xem lần: 2969
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:468
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3526
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3244
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3135
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3058
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2984
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2970
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2962
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2677
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2117
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2063