Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Diễn đàn 2 - Tọa đàm về các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 8/15/2018 6:30:01 PM
Xem lần: 2720
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:169
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3173
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2960
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2845
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2781
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2721
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2702
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2672
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2491
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 1949
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 1827