Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Diễn đàn 2 - Tọa đàm về các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 6/18/2019 2:19:30 AM
Xem lần: 2961
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:756
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3495
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3221
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3112
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3032
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2962
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2946
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2937
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2659
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2099
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2041