Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Diễn đàn 2 - Tọa đàm về các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 12/12/2018 5:13:11 PM
Xem lần: 2806
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:160
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3297
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3052
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2935
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2868
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2807
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2789
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2782
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2568
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2005
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 1900