Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Diễn đàn 2 - Tọa đàm về các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 10/17/2018 8:52:03 PM
Xem lần: 2764
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:640
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3232
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3008
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2886
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2813
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2765
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2746
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2723
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2524
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 1978
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 1858