Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Diễn đàn 2 - Tọa đàm về các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 2/18/2019 3:42:09 PM
Xem lần: 2865
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:601
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3361
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3118
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3001
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2928
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2866
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2842
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2838
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2604
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2046
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 1954