Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Chuyên đề phát sóng tuyên truyền tài nguyên nước trên Đài TNVN năm 2006 - Diễn đàn 2 - Tọa đàm về các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước

Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Ngày cập nhật: 8/24/2019 10:23:34 PM
Xem lần: 3007
Từ khóa:
Các Audio liên quan
  
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:524
Thư mục Audio
Audio nghe nhiều nhất
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3556
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3262
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3160
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3080
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 3008
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2983
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2981
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2695
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2133
Tác giả: Cục Quản lý Tài nguyên nước
Lần nghe: 2087