Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Conference CODATU XV « The role of urban mobility in (re)shaping cities »
Developing policies to promote and increase levels of cycling requires proper understanding of the determinants of bicycle use. The objective of this study is to investigate the potential factors that can influence bicycle commuting in the city of Dar-es-Salaam. The study is designed to explore the relationships between bicycle commuting and potential motivators, barriers and interventions in the different stages of change of cycling behaviour...
Tác giả: Faculty of Geo-information Science and Earth Observation, University of Twente,  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 1576
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Developing policies to promote and increase levels of cycling requires proper understanding of the determinants of bicycle use. The objective of this study is to investigate the po...
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:591
Thư mục sách điện tử