Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Accounting for Spatial Non-Stationarity to Estimate Population Distribution Using Land Use/Cover. Case Study: the Lake Naivasha Basin, Kenya
Remotely-sensed data can be used to overcome deficiencies in data availability in poorly monitored regions. Reliable estimates of human population densities at different spatial levels are often lacking in developing countries. This study explores the applicability of a geographically-weighted regression (GWR) model for estimating population densities in rural Africa using land use/cover data that have been derived from remote-sensing while accounting for spatial non-stationarity...
Tác giả: Dawit W. MULATU1, A. VAN DER VEEN1, Robert BECHT1, Pieter R. VAN OEL1, Desta J. BEKALO1   Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 836
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:308
Thư mục sách điện tử