Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Analysis of long-term terrestrial water storage variations
Terrestrial water storage (TWS) is determined by all phys-ical phases of water stored above and below the surface of the Earth, including soil moisture, snow and ice, canopy wa- ter storage, groundwater, etc. As a key component of terres-trial and global hydrological cycles, TWS strongly influences water, energy, and biogeochemical fluxes, thereby playing a major role in the Earth’s climate system (Famiglietti, 2004)...
Tác giả: Ying Huang  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 963
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Terrestrial water storage (TWS) is determined by all phys-ical phases of water stored above and below the surface of the Earth, including soil moisture, snow and ice, canopy wa- ter storage, groundwat...
Chia sẻ: Ying Huang | Lượt xem: 964 | Ngày: 27/09/2013
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:859
Thư mục sách điện tử