Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường sử dụng bảng tính toán thủy lực của A.A.Lukinức, G.L.Dắc hoặc của N.F.Phêđôrov. Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A.A.Lukinức, G.L.Dắc được thành lập trên cơ sở công thức của viện sỹ M.N.Paolovski. Các thông số của công thức này được xây dượng trên cơ sở thực nghiệm rộng rãi nên chúng là những đại lượng không cố định mà phụ thuộc vào hệ số nhám và bán kính thủy lực...
Tác giả: GS.TSKH. Trần Hữu Uyển  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 8562

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 10 trong tổng số 16 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Nội dung của cuốn sách liên quan nhiều đến kiến thức toán ở trình độ cao. Trong chương trình đào tạo về khí tượng, thủy văn, hải dương học việc ứng dụng phương pháp thống kê và lý thuyết các quá trình...
Chia sẻ: D.I Kazakevits | Lượt xem: 2733 | Ngày: 05/04/2012
Giới thiệu: Giáo trình môn học " Mạng lưới cấp và thoát nước" được biên soạn nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập của sinh viên hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường- Trường Đại họcTài nguyên Môi trường – H...
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 2442 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường sử dụng bảng tính toán thủy lực của A.A.Lukinức, G.L.Dắc hoặc của N.F.Phêđôrov. Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A.A.Lukinức, G.L.Dắc được thà...
Chia sẻ: GS.TSKH. Trần Hữu Uyển | Lượt xem: 8563 | Ngày: 14/05/2013
Giới thiệu:
Chia sẻ: Nguyễn Viết Thi | Lượt xem: 3362 | Ngày: 21/05/2015
Giới thiệu: - Nghiên cứu thực nghiệm tìm quy luật ảnh hưởng của điều kiện KTNN đến quá trình hình thành các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản đến quá trình hấp thụ nitơ từ đất, năng suất và chất lượng hạt đậ...
Chia sẻ: Nguyễn Văn Liêm | Lượt xem: 660 | Ngày: 21/04/2014
Giới thiệu:
Chia sẻ: Vũ Thanh Hằng, Chu Thị Thu Hường | Lượt xem: 3203 | Ngày: 21/05/2015
Giới thiệu: Trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội, loài người đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội với một trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng đồng thời cũng g...
Chia sẻ: NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN | Lượt xem: 2940 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu:
Chia sẻ: Hoàng Đức Cường, Thái Thị Thanh Minh | Lượt xem: 2409 | Ngày: 21/05/2015
Giới thiệu:
Chia sẻ: Hoàng Thị Nguyệt Minh | Lượt xem: 2196 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu:
Chia sẻ: Nguyễn Viết Lành, Phạm Minh Tiến | Lượt xem: 2329 | Ngày: 21/05/2015
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:170
Thư mục sách điện tử