Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Các phương pháp phân tích hóa học nước biển
Giáo trình này sẽ trình bày một số phương pháp hóa học chuẩn và thông dụng xác định các hợp phần hóa học hòa tan trong nước biển, đó là các phương pháp phân tích truyền thống, có độ chính xác cao, đã và đang được ứng dụng rộng rãi, phù hợp với quy mô và điều kiện nghiên cứu biển Việt Nam. Ở đây tập trung vào các phương pháp và quy trình, từ bước thu mẫu nước đến phân tích hoá học mẫu nước để xác định một số yếu tố hóa học thường được quan tâm nhất.....
Tác giả: Đoàn Văn Bộ  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 3087
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 4 trong tổng số 4 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Giáo trình này sẽ trình bày một số phương pháp hóa học chuẩn và thông dụng xác định các hợp phần hóa học hòa tan trong nước biển, đó là các phương pháp phân tích truyền thống, có độ chính xác cao, đã ...
Chia sẻ: Đoàn Văn Bộ | Lượt xem: 3088 | Ngày: 05/04/2012
Giới thiệu: Tài liệu này chọn lọc những phương pháp, những sơ đồ tính toán phổ dụng và cần thiết trong hải dương học liên quan tới xử lý và phân tích số liệu hải văn mà sinh viên chuyên ngành hải dương học tại...
Chia sẻ: NGUT. PGS. TS. Phạm Văn Huấn | Lượt xem: 2096 | Ngày: 19/02/2014
Giới thiệu: Tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến môi trường tài nguyên và môi trường du lịch cụ thể là nước biển ven bờ thành phố Hạ Long đã được xác định dựa trên mối tương quan giữa diễn biến các ...
Chia sẻ: Trần Bảo Lộc | Lượt xem: 345 | Ngày: 18/06/2018
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:170
Thư mục sách điện tử