Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 101 - 120 trong tổng số 1000 cho thư mục : Tài liệu nội sinh
Giới thiệu: Nguyên Vật Liệu là một trong 3 yếu tố cơ bản, là cơ sở vật chất trong quá trình sản xuất để hình thành thực thể sản phẩm.Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của sản...
Chia sẻ: Phan Quang Long | Lượt xem: 11855 | Ngày: 10/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới, việc bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư và hiện tượng mà Nhà nước phải đối mặt như là một quy luật tất yếu và phổ biến, không thể t...
Chia sẻ: Nguyễn Thị Nhi | Lượt xem: 8774 | Ngày: 10/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Xuất phát từ thực tế phát triển kinh tế – xã hội của xã, việc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đáp ứng sự đòi hỏi của xu thế hội nhập Quốc tế chung của xã, huyện trong những năm...
Chia sẻ: Đào Thị Thao | Lượt xem: 29193 | Ngày: 11/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: 1. Mục tiêu của đồ án: - Tìm hiểu những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu trung tâm ảnh hưởng tới việc thực hiện lập quy hoạch xây dựng. - Tìm hiểu về tình hình các khu dân cư ở nông thôn ...
Chia sẻ: Nguyễn Mạnh Hiển | Lượt xem: 25640 | Ngày: 11/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong thời gian vừa qua, xã Di Trạch chưa có quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2014-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014-2015 dẫn đến một số công trình dự án đã được phê duyệt từ trước khi hợp nhất ...
Chia sẻ: NGUYỄN THỊ HÒA | Lượt xem: 29492 | Ngày: 11/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: 1. Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã ảnh hưởng tới việc sử dụng đất. - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết cho xã Quang Trung. - Tìm ra nh...
Chia sẻ: NGUYỄN THỊ HỒNG | Lượt xem: 29876 | Ngày: 11/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: 1. Mục đích - Tìm hiểu những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã ảnh hưởng tới việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. - Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết cho xã Mỹ Th...
Chia sẻ: PHẠM THỊ LỆ QUYÊN | Lượt xem: 29792 | Ngày: 11/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Xuất phát từ tình hình thực tế, được sự đồng ý của trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường, khoa Quản lý đất đai và UBND xã Hùng Sơn dưới sự hướng dẫn của Th.S Đào Mạnh Hồng giảng viên của khoa Quản l...
Chia sẻ: Phạm Thị Ngát | Lượt xem: 7107 | Ngày: 11/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Xuất phát từ thực tiễn nói trên, được sự phân công của khoa Quản lý đất đai, trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường cùng với sự nhất trí của Phòng Tài nguyên môi trường huyện Yên Hưng,...
Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH TÂM | Lượt xem: 28921 | Ngày: 11/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: 1. Mục đích của đề tài: - Tìm hiểu những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. - Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất. - Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước. - Xây dựng phương án quy ho...
Chia sẻ: Trần Thị Thảo | Lượt xem: 6377 | Ngày: 11/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tôi đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20...
Chia sẻ: Phùng Thị Yến | Lượt xem: 29109 | Ngày: 11/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Nguyên vật liệu là một trong các yếu tố cơ bản không thể thiếu của mọi quá trình sản xuất và thường chiếm một tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu chi phí sản xuất. Mặt khác, nguyên vật liệu trong các doanh ...
Chia sẻ: Đặng Thị Thanh Huyền | Lượt xem: 6568 | Ngày: 24/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Về lý luận: Trong nền kinh tế thị trường luôn diễn ra sự canh tranh gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải biết quan tâm đến công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. Đặc biệt...
Chia sẻ: Lê Thị Hường | Lượt xem: 7197 | Ngày: 24/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu:        Nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi những nhà sản xuất kinh doanh phải luôn nỗ lực trong công tác quản lý, nghiên cứu đổi mới cải tiến kỹ thuật, cũng như phương pháp quả...
Chia sẻ: Nguyễn Thị Hợi | Lượt xem: 6235 | Ngày: 24/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu:         Bão, áp thấp nhiệt đới là một vùng áp thấp với dòng khí xoáy vào tâm vùng áp thấp có hướng ngược chiều với kim đồng hồ ở Bắc Bán Cầu, chúng được hình thành t...
Chia sẻ: Lê Thị Ngọc | Lượt xem: 6168 | Ngày: 25/12/2014
Từ khóa:
Giới thiệu:

Chia sẻ: Vũ Minh Tuấn | Lượt xem: 19176 | Ngày: 26/01/2015

Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:114
Thư mục sách điện tử