Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 1 - 20 trong tổng số 313 cho thư mục : Khoa Khí tượng - Thủy văn
Giới thiệu: Như đã biết nắng nóng và nắng nóng gay gắt là một hiện tượng phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc Việt Nam, trong những tháng mùa hè. Những đợt nắng nóng ở đây thường được gây nên khi áp thấp nón...
Chia sẻ: Phạm Viết Huy | Lượt xem: 9265 | Ngày: 21/10/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Tài nguyên nước bao gồm nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển... Nước sông là thành phần chủ yếu và quan trọng nhất được sử dụng rộng rãi trong đời sống kinh tế và xã hội có ảnh hưởng đến các h...
Chia sẻ: NGUYỄN THỊ HƯƠNG | Lượt xem: 33199 | Ngày: 21/10/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Nước là nguồn tài nguyên quí giá quyết định đến sự tồn tại và phát triển của sự sống trên trái đất. Tài nguyên nước là một thành phần gắn với sự phát triển của xã hội loài người. Tuy mang đặc tính vĩn...
Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Đức | Lượt xem: 8535 | Ngày: 22/10/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Vào các thế kỉ trước, khi mà nguồn tài nguyên thiên nhiên trên trái đất còn rất phong phú và đa dạng, dân số con người còn ít ỏi, trình độ phát triển còn chậm chạp, sơ khai thì các tác động của con ng...
Chia sẻ: Phạm Tuấn Anh | Lượt xem: 20610 | Ngày: 22/10/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Hệ thống Sông Mã là hệ thống sông lớn thứ 5 của Việt Nam sau hệ thống sông Mê Kông, sông Hồng – Thái Bình, sông Đồng Nai và sông Cả, chảy qua 2 quốc gia là Việt Nam và Lào. Do lưu vực có độ cao biến đ...
Chia sẻ: Vũ Thị Thi | Lượt xem: 9995 | Ngày: 24/10/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Cùng với sự phát triển của toàn cầu, cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật diễn ra ngày càng mạnh mẽ, nền kinh tế của các quốc gia càng thịnh vượng thì môi trường ngày càng chịu tác động mạnh mẽ do hậu quả...
Chia sẻ: Phạm Tuấn Anh | Lượt xem: 20132 | Ngày: 03/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Nước là nguồn tài nguyên quí giá quyết định đến sự tồn tại và phát triển của sự sống trên trái đất. Tài nguyên nước là một thành phần gắn với sự phát triển của xã hội loài người. Tuy mang đặc tính vĩn...
Chia sẻ: Phạm Tuấn Đức | Lượt xem: 10764 | Ngày: 03/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Lịch sử phát triển nhân loại cho thấy rằng các thành phố lớn, thị xã thị trấn thường phát triển ven các con sông. Điều đó chứng tỏ rằng, nước rất quan trọng trong cuộc sống của mọi vật thể trên trái đ...
Chia sẻ: Nguyễn Thị Hương | Lượt xem: 8327 | Ngày: 04/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu:

Chia sẻ: Vũ Minh Tuấn | Lượt xem: 20260 | Ngày: 26/01/2015

Từ khóa:
Giới thiệu:

Chia sẻ: Lương Thị Liễu | Lượt xem: 7772 | Ngày: 27/01/2015

Từ khóa:
Giới thiệu:

Chia sẻ: Trần Văn Đạt | Lượt xem: 3134 | Ngày: 29/01/2015

Từ khóa:
Giới thiệu:

Chia sẻ: Hoàng Lê Dung | Lượt xem: 9129 | Ngày: 03/02/2015

Từ khóa: