Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 181 - 200 trong tổng số 816 cho thư mục : Khoa Quản lý đất đai
Giới thiệu: Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố dâ...
Chia sẻ: Tống Thị Hữu Thúy | Lượt xem: 1700 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần vô cùng quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bổ khu dân cư, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh…....
Chia sẻ: Tô Ngọc Vũ | Lượt xem: 2622 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Quản lý nhà nước về đất đai là hoạt động không thể thiếu của mỗi quốc gia. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đất đai được sử dụng vào các mục đích khác nhau như: sản xuất kinh doanh, an ninh quốc...
Chia sẻ: Tạ Thị Xuân | Lượt xem: 2558 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia bởi đất là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố của các khu dân cư, xây dựng ...
Chia sẻ: Tạ Thị Thúy Khải | Lượt xem: 1693 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai vô cùng quý giá nhưng không phải là vô tận, bởi trái đất của chúng ta rất lớn nhưng cũng chỉ là hữu hạn. Lãnh thổ - đất đai của mọi quốc gia cũng chỉ là hữu hạn. Vì đất đai chỉ là hữu hạn cho...
Chia sẻ: Tạ Thị Hương | Lượt xem: 2333 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người và ở bất kỳ chế độ nào, quốc gia nào thì đất đai cũng luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế -...
Chia sẻ: Tạ Bình Minh | Lượt xem: 2071 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: người, đất đai còn là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, nó có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của đất nước. Cùng với thời gian và sự tác động của con người, đất đai...
Chia sẻ: Quan Thị Vân Anh | Lượt xem: 2624 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Để góp phần khắc phục một cách cơ bản tình trạng trên, đưa Nghị quyết của Đảng về nông thôn đi vào cuộc sống, một trong những việc cần làm trong giai đoạn này là xây dựng mô hình nông thôn mới đáp ứng...
Chia sẻ: Phí Ngọc Điệp | Lượt xem: 2994 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Chia sẻ: Phí Hồng Quân | Lượt xem: 1873 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia, diện tích đất của mỗi quốc gia đều có hạn nên việc quản lý nguồn tài nguyên về đất sao cho hiệu quả và hợp lý là mục tiêu chung của các quốc gia. ...
Chia sẻ: Phan Thị Bảo Thương | Lượt xem: 2423 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Đất đai là nền tảng để định cư và tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, nó không chỉ là đối tượng lao động mà cón...
Chia sẻ: Phan Hải Dương | Lượt xem: 1835 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là t¬ư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng của môi tr¬ường sống, là địa bàn phân bố dân cư, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, văn ...
Chia sẻ: Phan Chiến Thắng | Lượt xem: 3919 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế của sản xuất nông nghiệp nên việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả là rất quan trọng. Từ Nghị q...
Chia sẻ: Phạm Xuân Trang | Lượt xem: 2027 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên đặc biệt và vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản và quan trọng nhất của tất cả mọi quá trình sản xuất, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường số...
Chia sẻ: Phạm Thùy Linh | Lượt xem: 1566 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của mỗi quốc gia. Đất đai là chỗ đứng, là địa bàn hoạt động của tất cả các ngành, các lĩnh vực và của con người...
Chia sẻ: Phạm Thị Tuyết Nhung | Lượt xem: 2173 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Qua nhiều năm thực hiện công tác đổi mới đất nước, nước ta đã thu được những thành quả đáng kể về kinh tế, văn hóa, xã hội. Điều đó chứng minh rằng con đường của Đảng vạch ra là rất đúng đắn và sáng s...
Chia sẻ: Phạm Thị Trà My | Lượt xem: 2908 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng nền tảng cho sự sống và mọi hoạt động sản xuất của con người đều bắt nguồn từ đất đai. Đất đai là yếu tố cấu thành nên lãnh thổ của mỗi quốc gia, là một tư liệu sả...
Chia sẻ: Phạm Thị Tình | Lượt xem: 1878 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Đất đai là nền tảng cho tất cả các hoạt động sản xuất kinh tế xã hội, nó không chỉ là đối tượng sản xuất mà còn là tư...
Chia sẻ: Phạm Thị Thương | Lượt xem: 1820 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì có thể thay thế được của ngành sản xuất nông nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống...
Chia sẻ: Phạm Thị Quỳnh Anh | Lượt xem: 2538 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là một tài nguyên thiên nhiên quý giá của mỗi quốc gia và nó cũng là yếu tố mang tính quyết định sự tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Các Mác viết “Đất đa...
Chia sẻ: Phạm Thị Ngọc Anh | Lượt xem: 2823 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:108
Thư mục sách điện tử