Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 121 - 140 trong tổng số 816 cho thư mục : Khoa Quản lý đất đai
Giới thiệu: Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đóng vai rò quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đồng thời giúp nhân dân hiểu rõ những yêu cầu của quy hoạch để họ không xây dựng tùy tiện, lộn ...
Chia sẻ: Phạm Thị Lê | Lượt xem: 5846 | Ngày: 13/04/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Các nhiệm vụ đặt ra của quy hoạch sử dụng đất chỉ có thể được thực hiện thông qua việc xây dựng các dự án quy hoạch với đầy đủ cơ sở về mặt kỹ thuật, kinh tế và pháp lý. Trong thực tế, việc sử dụng cá...
Chia sẻ: Tạ Thị Mai | Lượt xem: 5209 | Ngày: 13/04/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Sự phát triển của công nghệ thông tin đã cho ra đời nhiều phần mềm ứng dụng cho ngành quản lý đất đai như: Mapinfo, Autocard, Microstation, Gis, Lis. Trong đó, phần mềm Microstation có nhiều ưu thế tr...
Chia sẻ: Trần Hải Biên | Lượt xem: 10877 | Ngày: 13/04/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đăng ký đất đai, cấp GCN và lập hồ sơ địa chính là một trong mười ba nội dung hết sức quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, được quy định tại luật Đất đai năm 2003, và luật sủa đổi bổ...
Chia sẻ: Triệu Thị Oanh | Lượt xem: 14464 | Ngày: 13/04/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Ở nước ta, sau khi ban hành Luật Đất đai 1993, Chính phủ đã hai lần trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai (1998, 2001) và Nhà nước ban hành Luật đất đai 2003 nhằm đáp ứng ...
Chia sẻ: Trịnh Thu Hằng | Lượt xem: 7040 | Ngày: 13/04/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Điều 7 Luật Đất đai năm 2003 (sửa đổi bổ sung năm 2009) đã xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do nhà nước thống nhất quản lý. Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai, nhà ở và...
Chia sẻ: Vi Văn Cường | Lượt xem: 4438 | Ngày: 13/04/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong hệ thống bản đồ hiện nay ở nhà nước ta thì bản đồ địa chính giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai các cấp. Bản đồ địa chính là tài liệu cơ bản, quan trọng nhất...
Chia sẻ: Vũ Bình Việt | Lượt xem: 7596 | Ngày: 13/04/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tuy nhiên, vì sự khác biệt về vĩ độ địa lý và địa hình nên khí hậu có khuynh hướng khác biệt nhau khá rõ nét theo từng vùng. Miền bắc có nhiệt độ trung bình 22,2...
Chia sẻ: Vũ Thanh Trúc | Lượt xem: 20052 | Ngày: 13/04/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trong giai đoạn này đang chuẩn bị sát nhập thành thị trấn Đông Hưng nên phải có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đáp ứng và phù hợp. Nhìn chung hiện nay ...
Chia sẻ: Vũ Thị Thanh Huyền | Lượt xem: 25045 | Ngày: 13/04/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Nước ta đang trong tiến trình đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới trong điều kiện toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ. Trước bối cảnh lịch sử mới, chúng ta có những thời cơ mới so...
Chia sẻ: Vương Quốc Đạt | Lượt xem: 1160 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: triển. Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa ở Việt Nam diễn ra khá nhanh. Vì vậy, việc đánh giá những vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa; từ đó đề xuất nhữ...
Chia sẻ: Vũ Thùy Vân | Lượt xem: 3368 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên đặc biệt và vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản và quan trọng nhất của tất cả mọi quá trình sản xuất, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường số...
Chia sẻ: Vũ Thị Yến | Lượt xem: 2254 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên vô giá của mỗi quốc gia, đó không chỉ đơn thuần là nơi sinh sống, sản xuất của con người mà nó còn là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi thông tin, làm phong ph...
Chia sẻ: Vũ Thị Thu Thủy | Lượt xem: 2097 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên vô giá của mỗi quốc gia, đó không chỉ đơn thuần là nơi sinh sống, sản xuất của con người mà nó còn là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi thông tin, làm phong ph...
Chia sẻ: Vũ Thị Thanh Thúy | Lượt xem: 1957 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên Trái đất. Đó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng h...
Chia sẻ: Vũ Thị Phương Phương | Lượt xem: 1592 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Nó không chỉ là tư liệu sản xuất đặc biệt , mà còn là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống ,...
Chia sẻ: Vũ Thị Lý | Lượt xem: 1891 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là nguồn tài nguyên, nguồn lực vô cùng quý giá của quốc gia, song nguồn tài nguyên này có hạn. Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, việc tổ chức quản lý và sử dụng...
Chia sẻ: Vũ Thị Hồng Hiếu | Lượt xem: 2378 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn khu dân cư, là cơ sở kinh...
Chia sẻ: Vũ Thị Bích Ngọc | Lượt xem: 2219 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”. “Đất đai là...
Chia sẻ: Vũ Thế Anh | Lượt xem: 3493 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai - cội nguồn của mọi hoạt động sống của con người. Trong sự nghiệp phát triển của đất nước, đất luôn chiếm 1 vị trí quan trọng, đất là nguồn đầu tư đầu vào của nhiều nền kinh tế khác nhau,là ...
Chia sẻ: Vũ Thanh Tùng | Lượt xem: 2953 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:130
Thư mục sách điện tử