Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 141 - 160 trong tổng số 816 cho thư mục : Khoa Quản lý đất đai
Giới thiệu: Đất đai là điều kiện đầu tiên, là nền tảng của quá trình sản xuất, không có đất đai thì không có bất kỳ quá trình sản xuất nào cũng như không có đất đai thì không có sự tồn tại của con người. Vì thế đ...
Chia sẻ: Vũ Thành Trung | Lượt xem: 2955 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là sản phẩm mà thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho con người. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng nền tảng cho sự sống và mọi hoạt động sản xuất của con người đều bắt nguồn từ đất đai. Qua quá...
Chia sẻ: Vũ Kiều Minh Tâm | Lượt xem: 2083 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Chia sẻ: Vũ Huyền Trang | Lượt xem: 2315 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là yếu tố cấu thành lãnh thổ của mỗi quốc gia, là thành phần quan trọng nhất của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trìn...
Chia sẻ: Vũ Đức Long | Lượt xem: 2234 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Vai trò và tầm quan trọng của đất đai đối với sự sống con người cũng như tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội chắc hẳn không một ai có thể phủ nhận nó. Đất đai quan trọng và có sức ảnh hưởng vô cùng lớ...
Chia sẻ: Võ Thị Thủy | Lượt xem: 1449 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Không có đất đai thì không có bất kỳ ngành sản xuất nào, không có một quá trình lao động nào diễn ra và cũng không có sự tồn tại của loài người. Đất đai là nguồn của cải của loài người, con người dựa ...
Chia sẻ: Vi Thị An | Lượt xem: 2175 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tài liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các thành phần kinh tế, văn hó...
Chia sẻ: Trương Văn Khiêm | Lượt xem: 2013 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên vô giá của mỗi quốc gia, đó không chỉ đơn thuần là nơi sinh sống, sản xuất của con người mà nó còn là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi thông tin, làm phong ph...
Chia sẻ: Trương Thị Thu Hằng | Lượt xem: 1208 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Cùng với thời gian và sự tác động của con người, đất đai có thể biến động theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Trong tình hình dân số nước ta tăng nhanh, nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường có sự qu...
Chia sẻ: Trương Đức Mạnh | Lượt xem: 2670 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố của các khu dân cư, xây ...
Chia sẻ: Trịnh Thị Tố Uyên | Lượt xem: 2117 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Qua nhiều năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nước ta đã thu được những thành quả đáng kể. Trong những thành quả đó phải kể đến việc đổi mới chính sách đất đai đã tạo điều kiện cho người dân có ...
Chia sẻ: Trịnh Thị Thu Thảo | Lượt xem: 2000 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Xuất phát từ tầm quan trọng của đất đai nên vấn đề quản lý, sử dụng đất đang là một vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm. Đặc biệt là ở Việt Nam hiện nay, là một quốc gia "đất chật người đông", còn t...
Chia sẻ: Trịnh Thị Dương | Lượt xem: 2476 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở hạ tầ...
Chia sẻ: Trịnh Linh Chi | Lượt xem: 1658 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng, các cơ sở kinh tế, văn...
Chia sẻ: Trịnh Công An | Lượt xem: 2526 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tư liệu sản xuất không thể thay thế trong sản xuất nông, lâm nghiệp, là nguồn tài nguyên không thể tái tạo được, là bộ phận đặc biệt hợp thành môi trường sống và là vật mang của hệ sinh thá...
Chia sẻ: Trần văn Huấn | Lượt xem: 2041 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Đất đai là tự liệu sản xuất đặc biệt không gì có thể thay thế được của ngành nông - lâm nghiệp, là thàn...
Chia sẻ: Trần Văn Đình | Lượt xem: 3422 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn chiếm một vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; làcơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định ch...
Chia sẻ: Trần Tuấn Linh | Lượt xem: 1573 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nhân tố quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá...
Chia sẻ: Trần Thu Phương | Lượt xem: 1949 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là yếu tố quan trọng hàng đầu, không thể thay thế được đối với tất cả các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp. Việc nghiên cứu cải tiến, phát triển các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp một ...
Chia sẻ: Trần Thu Hường | Lượt xem: 2703 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn khu dân cư, là cơ sở kin...
Chia sẻ: Trần Thị Tuyên | Lượt xem: 2467 | Ngày: 26/10/2015
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:133
Thư mục sách điện tử