Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 1 - 20 trong tổng số 524 cho thư mục : Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Giới thiệu: Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp là lợi nhuận. Để đạt được điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải chú trọng đến công tác hạch toá...
Chia sẻ: Chu Thị Thùy | Lượt xem: 7280 | Ngày: 07/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nguyên vật liệu và kế toán nguyên vật liệu trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Công nghiệp và Kỹ thuật Điện, em đã đi sâu tìm hiểu về nguyên vậ...
Chia sẻ: Hoàng Thị Thanh Tâm | Lượt xem: 9515 | Ngày: 07/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong nền kinh tế hiện nay, thị trường luôn là vấn đề sống còn của mọi quốc gia và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nền kinh tế quốc dân nói chung cũng như đối với từng doanh nghiệp nói riêng. Điều đ...
Chia sẻ: Phạm Thị Hương | Lượt xem: 9145 | Ngày: 10/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Nguyên Vật Liệu là một trong 3 yếu tố cơ bản, là cơ sở vật chất trong quá trình sản xuất để hình thành thực thể sản phẩm.Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của sản...
Chia sẻ: Phan Quang Long | Lượt xem: 12981 | Ngày: 10/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Nguyên vật liệu là một trong các yếu tố cơ bản không thể thiếu của mọi quá trình sản xuất và thường chiếm một tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu chi phí sản xuất. Mặt khác, nguyên vật liệu trong các doanh ...
Chia sẻ: Đặng Thị Thanh Huyền | Lượt xem: 7607 | Ngày: 24/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Về lý luận: Trong nền kinh tế thị trường luôn diễn ra sự canh tranh gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải biết quan tâm đến công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. Đặc biệt...
Chia sẻ: Lê Thị Hường | Lượt xem: 8427 | Ngày: 24/11/2014
Từ khóa:
Giới thiệu:        Nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi những nhà sản xuất kinh doanh phải luôn nỗ lực trong công tác quản lý, nghiên cứu đổi mới cải tiến kỹ thuật, cũng như phương pháp quả...
Chia sẻ: Nguyễn Thị Hợi | Lượt xem: 7223 | Ngày: 24/11/2014
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:233
Thư mục sách điện tử