Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 181 - 200 trong tổng số 524 cho thư mục : Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Giới thiệu: Sau hơn 20 năm đổi mới cơ chế kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Năm 2007, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã bầu chọn Việt Nam là nước có tốc độ phát triển kinh tế ...
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 2759 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, cùng với sự tiến bộ và phát triển của xã hội đã đưa nền kinh tế toàn cầu sang một hình thái mới. Cơ chế thị trường ra đời làm cho các hoạt động t...
Chia sẻ: Nguyễn Thùy Dương | Lượt xem: 3145 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, kết quả sử dụng các loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất cũng như các giải pháp...
Chia sẻ: Nguyễn Trung Đức | Lượt xem: 3337 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hóa, mức độ cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới ngày càng khốc liệt hơn. Nền kin...
Chia sẻ: Nguyễn Văn Thắng | Lượt xem: 3144 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong thời đại ngày nay, xu hướng chung của nền kinh tế thế giới là sự quốc tế hoá và hợp tác hoá. Các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau hơn về kinh tế, chính trị...Nền kinh tế càng đ...
Chia sẻ: Phạm Huyền Trang | Lượt xem: 8943 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Nền kinh tế nước ta là một tổng thể nền kinh tế quốc dân thống nhất. Nó bao gồm nhiều ngành và mỗi ngành thực hiện một chức năng nhất định. Trong đó doanh nghiệp thương mại cũng là một ngành kinh tế q...
Chia sẻ: Phạm Thị Hải Yến | Lượt xem: 2861 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Phát triển theo xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa, tự do thương mại, tự do cạnh tranh làm cho ranh giới giữa thị trường trong nước và ngoài nước ngày càng được thu hẹp. Điều đó tạo ra cơ hội mở rộng ...
Chia sẻ: Phạm Thị Hằng | Lượt xem: 2599 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong nền kinh tế đang ngày càng phát triển cùng với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường khi Việt Nam gia nhập vào các tổ chức kinh tế thế giới như: WTO, APEC... tạo cơ hội kinh doanh là rất lớn đối...
Chia sẻ: Phạm Thị Khánh | Lượt xem: 1515 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã và đang thu được những thành tựu quan trọng được cả thế giới thừa nhận. Một trong ...
Chia sẻ: Phạm Thị Mai Phương | Lượt xem: 2248 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể và quan trọng trên đà hội nhập và phát triển với các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. Cùng với sự lớn mạnh của ...
Chia sẻ: Phạm Thị Nhài | Lượt xem: 1810 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong thời đại kinh tế mở cửa, các doanh nghiệp có rất nhiều cơ hội để vươn lên và khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó các DN cũng luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn v...
Chia sẻ: Phạm Phương Thảo | Lượt xem: 1491 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: trường như hiện nay, các doanh nghiệp phải tự mình tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc mở rộng thị trường đã diễn ra trong nhiều năm gần đây và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn là cơ hội c...
Chia sẻ: Phạm Thị Vân | Lượt xem: 2167 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong thời đại ngày nay, xu hướng của nền kinh tế thế giới nói chung và của nước ta nói riêng là sự quốc tế hoá và hợp tác hoá. Nền kinh tế càng được quốc tế hoá bao nhiêu thì sự cạnh tranh giữa các q...
Chia sẻ: Phạm Thị Thúy Nga | Lượt xem: 1946 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiên đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Hiện n...
Chia sẻ: Phí Thị Minh Thu | Lượt xem: 1623 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong nền kinh tế thị trường có nhiều biến động, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển nhất định phải có phương án kinh doanh hiệu quả. Để đứng vững và phát triển trong điều kiện có sự cạnh tran...
Chia sẻ: Phí Thị Quỳnh | Lượt xem: 1739 | Ngày: 22/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong tình hình kinh tế ngày nay, một trong những yếu tố để các doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển là việc tổ chức bộ máy kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền nói riêng, giúp các doanh ...
Chia sẻ: Phùng Thị Hoa | Lượt xem: 2640 | Ngày: 23/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, kiểm toán đóng vai trò vô cùng quan trọng. Do vậy, hoạt động kiểm toán cần tiếp tục hoàn thiện và phát triển lên một tầm...
Chia sẻ: Thái Hà Anh | Lượt xem: 2975 | Ngày: 23/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Giới thiệu tổng quan về công ty, hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đa Lợi
Chia sẻ: Tô Minh Nguyệt | Lượt xem: 2648 | Ngày: 23/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Ngày nay, khi nền kinh tế toàn cầu đang trên đà phát triển với trình độ ngày càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần hoàn thiện và phát huy thế mạnh của mình theo xu hướng hội nhập với nền kin...
Chia sẻ: Trần Thị Bắc | Lượt xem: 3276 | Ngày: 23/10/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển ngành xây dựng hơn bao giờ hết ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong việc tạo dựng và phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước. Đặc điểm n...
Chia sẻ: Trần Thị Diệu Linh | Lượt xem: 1605 | Ngày: 23/10/2015
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:137
Thư mục sách điện tử