Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 41 - 60 trong tổng số 524 cho thư mục : Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Giới thiệu: Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách...
Chia sẻ: Nguyễn Xuân Thức | Lượt xem: 4618 | Ngày: 19/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Năm 2006, bộ Tài chính đã ban hành quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. Với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bộ Tài chính đã ban hành một Chế độ kế toán riêng theo...
Chia sẻ: Phạm Thùy Vân | Lượt xem: 3815 | Ngày: 19/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Tiêu thụ hàng hoá hiện nay được coi là một trong những khâu nhạy cảm nhất quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ được hàng hoá các doanh nghiệp mới có khả năng thu hồi vốn ...
Chia sẻ: Trần Thanh Hiền | Lượt xem: 4035 | Ngày: 19/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế thế giới đang phát triển với một nhịp độ “chóng mặt”, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang từng bước bắt nhịp với sự phát triển đó. Các doanh nghiệp muốn tồn tại v...
Chia sẻ: Vũ Thị Thương | Lượt xem: 3863 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của và ...
Chia sẻ: Bùi Thị Ngọc | Lượt xem: 3730 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Chia sẻ: Nguyễn Giang Anh | Lượt xem: 3934 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, lợi nhuận luôn là mục tiêu mà các doanh nghiệp theo đuổi. Đối với doanh nghiệp thương mại cũng không ngoại lệ. Do vậy việc tổ chức quá trình ...
Chia sẻ: Nguyễn Thị Yến | Lượt xem: 5558 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế hiện nay làm nảy sinh nhiều vấn đề trong quá trình quản lý, nó càng chứng minh sự cần thiết của công cụ hạch toán kế toán nói ch...
Chia sẻ: Phùng Tiến Cường | Lượt xem: 10303 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Đối với những doanh nghiệp thương mại dịch vụ thì hoạt động kinh doanh chính là hoạt động bán hàng. Bán hàng là một nghệ thuật, lượng hàng hóa tiêu thụ là nhân tố trực tiếp làm thay đổi lợi nhuận ...
Chia sẻ: Trần Thị Luyến | Lượt xem: 3566 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong nền kinh tế thị trường phát triển nhanh như hiện nay về cả quy mô lẫn tốc độ, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu thì vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý kinh tế của doanh nghiệp cần phải năng động và ...
Chia sẻ: Trần Thị Vân Oanh | Lượt xem: 4237 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đặc biệt là trong xu thế Việt Nam hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới hiện nay, nền kinh tế nước ta đã và đang không ngừng củng cố và phát t...
Chia sẻ: Đỗ Thị Huyền | Lượt xem: 3558 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Nền kinh tế phát triển ngày càng năng động hơn, đây là tính tất yếu của xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa và hiện đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến toàn bộ lĩnh vực đời sống xã hội. Đối với doanh n...
Chia sẻ: Đường Khánh Chi | Lượt xem: 4113 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Quá trình kinh doanh thương mại là quá trình lưu thông hàng hoá trên thị trường, nó bao gồm ba giai đoạn: Mua hàng vào; dự trữ và tiêu thụ không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của h...
Chia sẻ: Lương Thị Lan | Lượt xem: 3618 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Để đạt được hiệu quả kinh doanh và có được lợi nhuận cao các doanh nghiệp cần phải có một cơ chế quản lý tốt. Đặc biệt khi mà tính cạnh tranh của thị trường xây dựng trong nước tăng lên rõ rệt. Trong ...
Chia sẻ: Ngô Thị Quỳnh Vân | Lượt xem: 5383 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Chia sẻ: Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Lượt xem: 5299 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Kinh tế thị trường ở nước ta hịên nay thì việc hạ giá thành sản phẩm là con đường duy nhất để tăng lợi nhuận, nâng cao mức sống của công nhân viên trong doanh nghiệp và đó cũng là để tăng sức cạnh của...
Chia sẻ: Nguyễn Thị Thúy | Lượt xem: 4208 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong xu thế đổi mới chung của cả nước, từ nền kinh tế hàng hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp ra đời và lớn mạnh không ngừng.Để ...
Chia sẻ: Trần Thị Hương | Lượt xem: 4045 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong nền kính tế thị trường, yếu tố thuận lợi được đặt lên hàng đầu nên bất nhà sản xuất nào cũng phải quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm vì giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế t...
Chia sẻ: Vũ Thị Ngân Thoa | Lượt xem: 5035 | Ngày: 20/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân nhiều nguồn vốn khác nhau đã và đang được huy động đầu tư cho tất cả các ngành: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ ...
Chia sẻ: Cao Thị Hà Trang | Lượt xem: 4195 | Ngày: 21/05/2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Công ty đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ sự suy giảm của nền kinh tế cũng như những khó khăn trong thị trường xây dựng. Vì vậ...
Chia sẻ: Hà Thị Trang | Lượt xem: 4417 | Ngày: 21/05/2015
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:146
Thư mục sách điện tử