Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 1 - 20 trong tổng số 20 cho thư mục : Giáo trình thạc sỹ
Giới thiệu: Giáo trình Phân tích hệ thống nguồn nước được biên soạn năm 2015 phục vụ cho đào tạo cao học thủy văn tài nguyên nước tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Chia sẻ: PGS. TS. Hoàng Ngọc Quang | Lượt xem: 1587 | Ngày: 10/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2016 dành cho hệ đào tạo thạc sỹ ngành Quản lý đất đai tại ĐH TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 0...
Chia sẻ: TS. Dương Đăng Khôi | Lượt xem: 1649 | Ngày: 10/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2016 dành cho hệ đào tạo Thạc sỹ ngành Quản lý đất đai tại ĐH TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04...
Chia sẻ: PGS. TS Nguyễn An Thịnh (CB) | Lượt xem: 3520 | Ngày: 10/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2016 dựa trên các tài liệu của các chuyên gia trong và ngoài nước và dựa trên thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy cũng như nhu cấp cấp bách của xã hội hiện nay. Giáo trình đề c...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh, TS. Lê Xuân Tuấn (đồng CB) | Lượt xem: 2482 | Ngày: 10/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2016 dành cho hệ đào tạo Thạc sỹ ngành Khoa học Môi trường tại Đh TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoạ...
Chia sẻ: GS. TS. Nguyễn Thị Kim Thái, TS. Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 1972 | Ngày: 10/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình “Kiểm soát và đánh giá chất lượng môi trường” được biên soạn năm 2016 để giảng dạy cho học viên cao học ngành Khoa học Môi trường tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bạn đ...
Chia sẻ: TS. Mai Văn Tiến (CB) | Lượt xem: 1425 | Ngày: 10/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình “Quản lý đa dạng sinh học” được dùng làm tài liệu giảng dạy cho các hệ đại học chính quy, liên thông thuộc ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và học...
Chia sẻ: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (CB) | Lượt xem: 1817 | Ngày: 10/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình dành cho hệ đào tạo Thạc sỹ các ngành Khí tượng - Khí hậu học và Thủy văn học tại ĐH TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điệ...
Chia sẻ: PGS. TS. Hoàng Ngọc Quang | Lượt xem: 7926 | Ngày: 10/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình “Ứng dụng GNSS trong thành lập, hiện chỉnh và sử dụng bản đồ” được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc Cao học của Trườn...
Chia sẻ: TS. Trần Hồng Quang, TS. Bùi Thị Hồng Thắm (Đồng CB) | Lượt xem: 1911 | Ngày: 10/05/2017
Giới thiệu: Sự thay đổi của kế toán đã làm cho ngƣời học, ngƣời dạy, nhà quản lý và các chuyên gia thƣờng xuyên cập nhật, bổ sung, sửa đổi các kiến thức mới. Do đó, để có tài liệu cơ bản phục vụ kịp thời nhu cầu ...
Chia sẻ: TS. Nguyễn Hoản | Lượt xem: 3149 | Ngày: 11/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình được biên soạn dành cho hệ đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ tại ĐH TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện tho...
Chia sẻ: TS. Đinh Xuân Vinh (CB), PGS. TS. Phan Văn Hiến, TS. Nguyễn Bá Dũng | Lượt xem: 1201 | Ngày: 11/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình được biên soạn dùng cho học viên Cao học ngành Quản lý đất đai tại ĐH TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 3763...
Chia sẻ: TS. Nguyễn Thị Hải Yến (CB) | Lượt xem: 2250 | Ngày: 11/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình đƣợc biên soạn với mục tiêu đào tạo các thạc sĩ ngành thủy văn, tuy nhiên đây cũng có thể là tài liệu hữu ích cho các nghiên cứu sinh, các nhà dự báo thủy văn và các nhà quản lý, quy ho...
Chia sẻ: TS. Nguyễn Viết Thi | Lượt xem: 7233 | Ngày: 11/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình là tài liệu giảng dạy, tham khảo cho học viên cao học ngành Khoa học môi trường của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để...
Chia sẻ: TS. Lê Thị Trinh, TS. Mai Văn Tiến, ThS. Trịnh Thị Thủy | Lượt xem: 2132 | Ngày: 11/05/2017
Giới thiệu: Giáo trình được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho học viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về quy hoạch và những quan điểm quan trọng trong QHSDĐ bền vững....
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn dành cho học viên cao học ngành Khoa học Môi trường tại ĐH TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630...
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2016 dành cho hệ đào tạo sau Đại học của Trường Đại học TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 024 376...
Chia sẻ: TS.Thái Thị Thanh Minh | Lượt xem: 1006 | Ngày: 03/10/2017
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2016 dành cho hệ đào tạo sau Đại học của Trường Đại học TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 024 376...
Chia sẻ: TS. Phạm Thị Hoa | Lượt xem: 519 | Ngày: 03/10/2017
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2016 dành cho hệ đào tạo sau Đại học của Trường Đại học TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 024 376...
Chia sẻ: PGS. TS. Doãn Hà Phong | Lượt xem: 514 | Ngày: 03/10/2017
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2016 dành cho hệ đào tạo sau Đại học của Trường Đại học TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 024 376...
Chia sẻ: TS. Phạm Thị Thanh Ngà | Lượt xem: 533 | Ngày: 03/10/2017
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:243
Thư mục sách điện tử