Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 1 - 8 trong tổng số 8 cho thư mục : LV ngành Thủy văn học
Giới thiệu: Ứng dụng các mô hình MIKE NAM, MIKE 11 HD và MIKE 11 Ecolab mô phỏng và đánh giá diễn biến chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm ...
Chia sẻ: Phạm Thị Đức | Lượt xem: 2152 | Ngày: 01/03/2019
Từ khóa:
Giới thiệu: Ở khu vực đồng bằng và khu vực vùng cửa sông ven biển sông Hồng - Thái Bình luôn luôn chịu tác động của 2 chế độ: Chế độ dòng chảy từ thượng lưu (nước ngọt) và chế độ thủy triều biển Đông. Cả hai tác ...
Chia sẻ: Đào Anh Văn | Lượt xem: 2116 | Ngày: 01/03/2019
Từ khóa:
Giới thiệu: Đề tài Luận văn đã tiến hành thu thập các số liệu quan trắc của các trạm thủy văn vùng nghiên cứu, số liệu hoạt động của hai hồ chứa Hủa Na và Cửa Đạt, số liệu quan trắc đã áp dụng tại các trạm thủy v...
Chia sẻ: Nguyễn Văn Minh | Lượt xem: 3035 | Ngày: 01/03/2019
Từ khóa:
Giới thiệu: Xâm nhập mặn là một trong những thách thức lớn cho các tỉnh miền Trung Việt Nam, đặc biệt có xu hướng trầm trọng hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Những tháng đầu năm 2016, Vùng Đồng bằng sô...
Chia sẻ: Phạm Thị Lương | Lượt xem: 2905 | Ngày: 01/03/2019
Từ khóa:
Giới thiệu: Sông Cả là một con sông liên quốc gia lớn ở vùng Bắc Trung Bộ, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là con sông có ...
Chia sẻ: Đàm Đăng Ninh | Lượt xem: 2580 | Ngày: 01/03/2019
Từ khóa:
Giới thiệu: Để giải quyết bài toán cân bằng nước lưu vực hiện nay có một số mô hình sử dụng phổ biến ở Việt Nam và thế giới như: mô hình IQQM, MIKE BASIN, WEAP, MIKE SHE… Trong đó, MIKE SHE là mô hình thuỷ văn p...
Chia sẻ: Phạm Quang Khánh | Lượt xem: 3922 | Ngày: 10/05/2019
Từ khóa:
Giới thiệu: Ninh Thuận là tỉnh nằm ở khu vực Nam Trung bộ thường xuyên xảy ra hạn hán và khan hiếm nước. Để đánh giá hạn hán tỉnh Ninh Thuận học viên đã lựa chọn sử dụng đồng thời bốn phương pháp nghiên cứu là kế...
Chia sẻ: Đinh Thị Thương | Lượt xem: 863 | Ngày: 10/05/2019
Giới thiệu: Hình thái dòng sông là sản phẩm của quá trình tương tác giữa dòng chảy và lòng dẫn, với yếu tố trung gian là các quá trình vận chuyển và phân bố bùn cát trong sông. Nếu một trong những yếu tố trên tha...
Chia sẻ: Phạm Thị Hoa | Lượt xem: 4375 | Ngày: 10/05/2019
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:328
Thư mục sách điện tử