Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 1 - 20 trong tổng số 72 cho thư mục : Sách tham khảo lĩnh vực Công nghệ Thông tin
Chia sẻ: | Lượt xem: 13232 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu:
Chia sẻ: | Lượt xem: 10350 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 9696 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Đại học Vinh
Chia sẻ: | Lượt xem: 16248 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu:
Chia sẻ: | Lượt xem: 10841 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh
Chia sẻ: | Lượt xem: 11929 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Đại học Đà Lạt
Chia sẻ: | Lượt xem: 12001 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Nhà xuất bản Hà Nội
Chia sẻ: | Lượt xem: 13458 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu:
Chia sẻ: | Lượt xem: 10495 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Nhà xuất bản Minh Khai
Chia sẻ: | Lượt xem: 11854 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 13658 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu:
Chia sẻ: | Lượt xem: 10523 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 11103 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Th.s Nguyễn Hồng Vân ĐH Cần Thơ
Chia sẻ: | Lượt xem: 9129 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những môn học cơ bản của sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập ...
Chia sẻ: | Lượt xem: 14964 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Thuật toán và cấu trúc dữ liệu - Dữ liệu: nói chung là bất kỳ những gì mà máy tính xử lý - Kiểu dữ liệu: Mỗi kiểu dữ liệu gồm các giá trị có cùng chung các tính chất nào đó và trên đó xác định các phé...
Chia sẻ: | Lượt xem: 14404 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu:
Chia sẻ: | Lượt xem: 12989 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Operating Systems Design and Implementation
Chia sẻ: | Lượt xem: 12547 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 12868 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Võ Huỳnh Trâm - Trần Ngân Bình
Chia sẻ: | Lượt xem: 11455 | Ngày: 15/09/2010
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:267
Thư mục sách điện tử