Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 41 - 60 trong tổng số 91 cho thư mục : Sách tham khảo lĩnh vực Môi trường
Giới thiệu: Cuốn sách Độc học môi trường cơ bản là công trình tiếp theo của Giáo sư Lê Huy Bá cùng các cộng sự. Đây là một cuốn sách được biên soạn công phu, đề cập đến nhiều vấn đề về độc chất, độc tố. Mỗi loại ...
Chia sẻ: Lê Huy Bá | Lượt xem: 18709 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: Độc học môi trường hay còn gọi là "Độc học sinh thái". Là ngành học cơ bản của môi trường học, chuyên nghiên cứu về chất và lượng của các hiệu ứng xấu do các tác nhân lý học, hóa học, sinh học gây ra ...
Chia sẻ: LÊ HUY BÁ | Lượt xem: 8324 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: Độc học môi trường hay còn gọi là "Độc học sinh thái". Là ngành học cơ bản của môi trường học, chuyên nghiên cứu về chất và lượng của các hiệu ứng xấu do các tác nhân lý học, hóa học, sinh học gây ra ...
Chia sẻ: LÊ HUY BÁ | Lượt xem: 7452 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: Cuốn sách Độc học môi trường cơ bản là công trình tiếp theo của Giáo sư Lê Huy Bá cùng các cộng sự. Đây là một cuốn sách được biên soạn công phu, đề cập đến nhiều vấn đề về độc chất, độc tố. Mỗi loại ...
Chia sẻ: Lê Huy Bá | Lượt xem: 6922 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: Cuốn sách Độc học môi trường cơ bản là công trình tiếp theo của Giáo sư Lê Huy Bá cùng các cộng sự. Đây là một cuốn sách được biên soạn công phu, đề cập đến nhiều vấn đề về độc chất, độc tố. Mỗi loại ...
Chia sẻ: Lê Huy Bá | Lượt xem: 7929 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: Cuốn sách Độc học môi trường cơ bản là công trình tiếp theo của Giáo sư Lê Huy Bá cùng các cộng sự. Đây là một cuốn sách được biên soạn công phu, đề cập đến nhiều vấn đề về độc chất, độc tố. Mỗi loại ...
Chia sẻ: Lê Huy Bá | Lượt xem: 7958 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: Cuốn sách Độc học môi trường cơ bản là công trình tiếp theo của Giáo sư Lê Huy Bá cùng các cộng sự. Đây là một cuốn sách được biên soạn công phu, đề cập đến nhiều vấn đề về độc chất, độc tố. Mỗi loại ...
Chia sẻ: Lê Huy Bá | Lượt xem: 8830 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: Các kiến thức trong bài một cần biết: 1. Khái niệm về phân tích hệ thống môi trường (environmental system analysis = esa) 2. Phân biệt cách tiếp cận phân tích cổ điển và cách tiếp cận phân tích hệ ...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 957 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Trang bị cho người học một số các công cụ phân tích liên quan đến các hệ thống tự nhiên, xã hội nhằm giải quyết các nhiệm vụ phân tích trong lĩnh vực môi trường như: Phương pháp phân tích SWOT,Phương ...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 1123 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Mục tiêu Bài 2: 1. Giúp người học vận dụng cách tiếp cận hệ thống ở bài 1 vào việc nhận thức các quy luật của các hệ sinh thái cơ sở nền tảng của quản lý môi trường 2. Nhận biết sự phát triển của khá...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 957 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: 1.Khái niệm về SWOT là một công cụ tìm kiếm tri thức về một đối tượng dựa trên nguyên lý hệ thống, trong đó: Phân tích điểm mạnh (S= strength), điểm yếu (W= weakness) là sự đánh giá...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 898 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Cac nội dung chính: Phương pháp phân tích Logical Framework xây dựng các dự án phát triển trong lĩnh vực môi trường tài nguyên. 1: Nhận dạng các dự án liên quan đến môi trường tài nguyên. 2: Khái niệm...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 1950 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG Phương pháp đánh giá chu trình sản phẩm: 1. Tổng quan về các công cụ phân tích hệ thống môi trường 2. Tóm tắt về công cụ đánh giá tác động mô...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 1081 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ 1.Hướng dẫn nhận thức các lọai hệ thống quản lý bằng phân tích hệ thống 2. Ứng dụng phân tích hệ thống môi trường trong các doanh nghiệp: phương pháp xây dựng qui trình qu...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 854 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Cuốn từ điển Anh - Anh - Việt này tuy có số lượng từ ít nhưng các từ được giải thích rất chi tiết và rõ ràng. Bao gồm các từ thông dụng cho chuyên ngành môi trường giúp các bạn sinh viên tra cứu nhan...
Chia sẻ: | Lượt xem: 11928 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Giáo trình "Quy hoạch và quản lý nguồn nước" được biên soạn theo khuôn khổ chương trình hỗ trợ ngành nước của Danida (WaterSPS), thuộc tiểu hợp phần hỗ trợ nâng cao năng lực trường Đại học Thủy lợi do...
Chia sẻ: GS.TS. Hà Văn Khối | Lượt xem: 4725 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Cải tạo đất phèn, đất nhiễm mặn là vấn đề khó khăn phức tạp đối với các nhà khoa học về cải tạo đất của của nước ta và nhiều nước trên thế giới. Trong những năm gần đây, ở nước ta đã có nhiều đề tài n...
Chia sẻ: GS.TS. Đào Xuân Học TS. Hoàng Thái Đại | Lượt xem: 5278 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội, loài người đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội với một trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng đồng thời cũng g...
Chia sẻ: NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN | Lượt xem: 2883 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Gáo trình này có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên các ngành môi trường, sinh học, hóa học,cũng như sinh viên các khoa thủy văn,... và các bạn muốn tìm hiểu thêm về kỹ thuật môi trường và bảo vệ môi...
Chia sẻ: Trần Kim Cương | Lượt xem: 8221 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Chương 1 THành phần hóa học của cơ thể sống. Mục tiêu của chương 1: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng: Trình bày được cấu tạo và thành phần hóa học của cơ...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 3380 | Ngày: 13/06/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:153
Thư mục sách điện tử