Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 81 - 91 trong tổng số 91 cho thư mục : Sách tham khảo lĩnh vực Môi trường
Giới thiệu: Chương 10: Di truyền Tế bào chất. Mục tiêu của chương: Giới thiệu DNA của các bào quan ty thể, lạp thể và sự di truyền do các gene trong tế bào chất quy đinh.
Chia sẻ: | Lượt xem: 11069 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 11: Sự điều hòa biểu hiện của gene. Mục tiêu của chương: Giới thiệu về các quá trình điều hòa trong cơ thể sinh vật. Sự điều hòa của gen được thực hiện ở các mức khác nhau. Hoạt động theo kiểu...
Chia sẻ: | Lượt xem: 7701 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 12: Đột biến gene, tái tổ hợp và các yếu tố di truyền di động. Mục tiêu của chương: Giới thiệu các kiểu đột biến gen, cơ chế phát sinh và hậu quả của chúng. Cơ chế sữa chữa các đột biến...
Chia sẻ: | Lượt xem: 10620 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 13: Đôt biến nhiễm sắc thể Mục tiêu của chương: Giới thiệu các loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, bản chấtt của vật chất di truyền là DNA, thành phần, cấu trúc của phân tử DNA, dạng DNA ...
Chia sẻ: | Lượt xem: 8143 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Cấu trúc của giáo trình Giáo trình được cấu trúc thành 4 chương Chương 1 - Đại cương về hệ thống, trình bày khái niệm về hệ thống và tính các chất chung của hệ thống... Chương 2 - Đại cương về Tiếp...
Chia sẻ: Nguyễn Đình Hòe Vũ Văn Hiếu | Lượt xem: 1056 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Cấu trúc của giáo trình Giáo trình được cấu trúc thành 4 chương Chương 1 - Đại cương về hệ thống, trình bày khái niệm về hệ thống và tính các chất chung của hệ thống... Chương 2 - Đại cương về Tiếp...
Chia sẻ: Nguyễn Đình Hòe Vũ Văn Hiếu | Lượt xem: 898 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Cấu trúc của giáo trình Giáo trình được cấu trúc thành 4 chương Chương 1 - Đại cương về hệ thống, trình bày khái niệm về hệ thống và tính các chất chung của hệ thống... Chương 2 - Đại cương về Tiếp...
Chia sẻ: Nguyễn Đình Hòe Vũ Văn Hiếu | Lượt xem: 882 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Chương 1 CẤU TRÚC TINH THỂ: Các phương pháp mô tả cấu trúc tinh thể Cấu trúc tinh thể liên quan đến mọi tính chất của vật liệu. Do đó để tổng hợp được loại vật liệu có các tính chất mong muốn p...
Chia sẻ: GS. Phạm Văn Tường | Lượt xem: 1816 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Chương 2 TINH THỂ THỰC - CÁC KIỂU KHUYẾT TẬT - DUNG DỊCH RẮN: Tinh thể hoàn thiện là tinh thể mà trong đó các tiểu phân (nguyên tử, ion...) được phân bố vào đúng vị trí nút mạng lưới của nó một ...
Chia sẻ: GS. Phạm Văn Tường | Lượt xem: 894 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Chương 3 GIẢI THÍCH GIẢN ĐỒ PHA: Giản đồ pha là các thông tin cho biết sự phụ thuộc giữa nhiệt độ, áp suất, tính chất của hệ cân bằng nhiệt động theo thành phần được trình bày dưới dạng giản đồ. ...
Chia sẻ: GS. Phạm Văn Tường | Lượt xem: 724 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Chương 4 MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÍ QUAN TRỌNG CỦA VẬT LIỆU VÔ CƠ: Có rất nhiều tính chất vật lí liên quan đến việc sử dụng vật liệu vô cơ, trong chương này chỉ giới thiệu những nét cơ bản của ba n...
Chia sẻ: GS. Phạm Văn Tường | Lượt xem: 1772 | Ngày: 16/06/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:110
Thư mục sách điện tử