Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 1 - 19 trong tổng số 19 cho thư mục : Sách tham khảo lĩnh vực Đất đai
Giới thiệu: Giáo trình Định giá đất được biên soạn dùng cho sinh viên ngành Quản lý Đất đai, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về đất đai, thị trường đất đai, giá đất, định giá đất và ng...
Chia sẻ: TS. Hồ Thị Lam Trà, ThS. Nguyễn Văn Quân | Lượt xem: 22988 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: LỜI NÓI ĐẦU Quản lý là chức năng của bộ máy nhà nước. Tất cả các ngành, các lĩnh vực đều cần phải thực hiện chức năng này. Phần lớn sinh viên ngành quản lý đất đai sau khi ra trường là làm công ...
Chia sẻ: TS. NGUYỄN KHẮC THÁI SƠN | Lượt xem: 80173 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Phát triển nông thôn là một inh vực quan trọng và cấp thiết trong chiến lược phát triển kinh tế vả hiện đại hoá đất nước. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, nông t...
Từ khóa:
Giới thiệu: Khái niệm về đất: Đất được hình thành và tiến hoá chậm hàng thế kỷ do sự phân huỷ xác thực vật dưới sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường . Một số đất được hình thành do sự bồi lắng phù sa song, bi...
Chia sẻ: ThS. PHAN TUẤN TRIỀU | Lượt xem: 36215 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Giáo trình Qui Hoạch Sử Dụng Đất Đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm qu...
Chia sẻ: PGS.TS.Lê Quang Trí | Lượt xem: 22370 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Khái niệm hệ sinh thái: Hệ sinh thái là tập hợp nhóm vi sinh vật có quan hệ với nhau về một trao đổi năng lượng hoặc chuyển hoá vật chất và các môi trường mà nơi đó các nhóm sinh vật này tồn tại. Để c...
Chia sẻ: | Lượt xem: 19809 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Khái niệm giao đất: Theo khoản 1 điều 4 luật đất đai 2003 quy định: “Nhà nước giao đất là việc nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất”. M...
Chia sẻ: | Lượt xem: 18251 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan ...
Chia sẻ: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí | Lượt xem: 4782 | Ngày: 23/05/2014
Giới thiệu: Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan ...
Chia sẻ: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí | Lượt xem: 4236 | Ngày: 23/05/2014
Giới thiệu: Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan ...
Chia sẻ: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí | Lượt xem: 4159 | Ngày: 23/05/2014
Giới thiệu: Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan ...
Chia sẻ: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí | Lượt xem: 3010 | Ngày: 23/05/2014
Giới thiệu: Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan ...
Chia sẻ: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí | Lượt xem: 4288 | Ngày: 23/05/2014
Giới thiệu: Đất đai là một phạm vi không gian, như một vật mang những giá trị theo ý niệm của con người. Theo cách định nghĩa này, đất đai thường gắn với một giá trị kinh tế đ ược thể hiện bằng gi...
Chia sẻ: Tham Khảo | Lượt xem: 10828 | Ngày: 27/05/2014
Giới thiệu: Nội dung chính của tài liệu: lập hệ thống biểu hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các phương pháp lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã,huyện và quy trình số hoá và biên tập bản đồ số...
Chia sẻ: Tham khảo | Lượt xem: 8012 | Ngày: 27/05/2014
Giới thiệu: Nội dung chính của tài liệu: Thẩm định quy hoạch sử dụng đất,thẩm định của kế hoạch sử dụng đất, thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...
Chia sẻ: Tham khảo | Lượt xem: 7863 | Ngày: 27/05/2014
Giới thiệu: Trong thực tiễn xã hội có nhiều loại hình đăng ký như: đăng ký hộ tich; đăng ký quyền sở hữu tài sản, phương tiện; đăng ký lao động; đăng ký kinh doanh, đăng ký pháp nhân; đăng ký đi lại, du lịch, m...
Chia sẻ: Tham khảo | Lượt xem: 8212 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Hoạt động thanh tra, kiểm tra là một trong những chức năng thiết yếu của quá trình quản lý nhà nước; nó góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước. Thanh...
Chia sẻ: Chưa xác định | Lượt xem: 12944 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: iểm dân cư nông thôn ( các làng, xóm, thôn, bản… ) ở nước ta hiện nay phần lớn do lịch sử để lại và thường được mở rộng dần ra các phía theo thời gian để đáp ứng nhu cầu về đất ở của nhân dân. Vì...
Chia sẻ: Chưa xác định | Lượt xem: 6832 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Đăng ký - thống kê đất đai là một trong những nội dung hết sức quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đăng ký đất đai tuy chỉ là một thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước thực hiện nhằm...
Chia sẻ: | Lượt xem: 14587 | Ngày: 22/10/2014
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:248
Thư mục sách điện tử