Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 1 - 19 trong tổng số 19 cho thư mục : Khí tượng
Chia sẻ: | Lượt xem: 16119 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Nguyễn Thanh Bình
Chia sẻ: | Lượt xem: 19581 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 17092 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 23856 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu:
Chia sẻ: | Lượt xem: 20502 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội
Chia sẻ: | Lượt xem: 23931 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 17550 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu:
Chia sẻ: | Lượt xem: 19967 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội
Chia sẻ: | Lượt xem: 24032 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu:
Chia sẻ: | Lượt xem: 16530 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 8441 | Ngày: 10/06/2011
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 13151 | Ngày: 05/04/2012
Từ khóa:
Giới thiệu: Nội dung của cuốn sách liên quan nhiều đến kiến thức toán ở trình độ cao. Trong chương trình đào tạo về khí tượng, thủy văn, hải dương học việc ứng dụng phương pháp thống kê và lý thuyết các quá trình...
Chia sẻ: D.I Kazakevits | Lượt xem: 2767 | Ngày: 05/04/2012
Chia sẻ: Đỗ Xuân Sâm | Lượt xem: 2395 | Ngày: 31/08/2012
Chia sẻ: | Lượt xem: 15679 | Ngày: 31/08/2012
Từ khóa:
Giới thiệu: Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường sử dụng bảng tính toán thủy lực của A.A.Lukinức, G.L.Dắc hoặc của N.F.Phêđôrov. Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A.A.Lukinức, G.L.Dắc được thà...
Chia sẻ: GS.TSKH. Trần Hữu Uyển | Lượt xem: 8658 | Ngày: 14/05/2013
Giới thiệu: Khái quát về điều kiện KHVN •  Vị trí địa lý: Nằm trọn trong vùng nội chí tuyến. Mặt trời đi qua thiên đỉnh hai lần trong một năm - Chế độ bức xạ dồi dào - Thuộc khu vực châu Á gió mùa - Mùa đông:...
Chia sẻ: GS.TS Phan Văn Tân | Lượt xem: 12277 | Ngày: 05/03/2014
Giới thiệu: Nội dung 1.  Một số kiến thức cơ bản về lý thuyết hàm ngẫu nhiên 2.  Các mô hình thống kê ứng dụng trong khí tượng 3.  Các phương pháp PP (Perfect Prognosis), MOS (Model Output Statistics) và ứ...
Chia sẻ: GS. TS Phan Văn Tân | Lượt xem: 1425 | Ngày: 05/03/2014
Giới thiệu: -Thu thập tư liệu,dữ liệu liên quan tới chất lượng môi trường không khí trong vùng đồng băng sông Hồng để tổng quan về hiện trạng môi trường không khí vùng đồng bằng sông Hồng..... -Kiểm kê các nguồn ...
Chia sẻ: TS Vũ Văn Tuấn | Lượt xem: 1155 | Ngày: 21/05/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:245
Thư mục sách điện tử