Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 1 - 12 trong tổng số 12 cho thư mục : Thủy văn
Chia sẻ: | Lượt xem: 18455 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Th.s Nguyễn Bản
Chia sẻ: | Lượt xem: 18067 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 22197 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 17797 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 22329 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 16030 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 22699 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 11134 | Ngày: 10/06/2011
Từ khóa:
Chia sẻ: | Lượt xem: 12860 | Ngày: 05/04/2012
Từ khóa:
Giới thiệu: Báo cáo "Cân bằng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả nguồn nước toàn lãnh thổ Việt Nam". Là tập hợp kết quả nghiên cứu của 6 đề tài nghiên cứu cân bằng nước 6 vùng lãnh thổ, tài liệu đã đưa ra toàn cảnh v...
Chia sẻ: Viện quy hoạch Thủy Lợi | Lượt xem: 2039 | Ngày: 05/04/2012
Giới thiệu: Giáo trình "Động lực học biển - Phần 3 - Thủy triều" cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở về một hiện tượng động lực quan trọng diễn ra trong đại dương và biển là hiện tượng thủy triều..."Tà...
Chia sẻ: NGUT. PGS. TS. PHẠM VĂN HUẤN | Lượt xem: 8454 | Ngày: 19/02/2014
Giới thiệu: Tài liệu này chọn lọc những phương pháp, những sơ đồ tính toán phổ dụng và cần thiết trong hải dương học liên quan tới xử lý và phân tích số liệu hải văn mà sinh viên chuyên ngành hải dương học tại...
Chia sẻ: NGUT. PGS. TS. Phạm Văn Huấn | Lượt xem: 2164 | Ngày: 19/02/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:238
Thư mục sách điện tử