Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 61 - 80 trong tổng số 123 cho thư mục : Ngoại văn
Giới thiệu: This book follows another which must be considered as a first attempt to put some order in the house of clay petrology. Its limited success was encouraging enough to begin again the long process of...
Chia sẻ: B.VELDE | Lượt xem: 4443 | Ngày: 05/06/2014
Giới thiệu: This book is written for graduate students, researchers, and practitioners in the fields of coastal engineering, nearshore oceanography, and marine geology. Although the treatment in many chapters is r...
Chia sẻ: ROBERT G. DEAN, ROBERT A. DALRYMPLE | Lượt xem: 1681 | Ngày: 05/06/2014
Giới thiệu: Igneous rocks may be divided into intrusive and extrusive types, according to their mode of occurrence. In the former type, the magma crystallizes within the Earth’s crust, whereas in the latter, it s...
Chia sẻ: F. G. Bell | Lượt xem: 503 | Ngày: 11/06/2014
Giới thiệu: Hội nghị này được tổ chức tại Trường Khoa học Môi trường từ ngày12 đến 14 tháng 3 năm 2011 tại Ấn Độ. Tài liệu về Nghiên cứu ứng dụng thiên tai đề cập đến việc xuất bản và sử dụng những công nghệ mới...
Chia sẻ: A.P.Pradeepkumar, F.-J.Behr, E.V.Ramasamy | Lượt xem: 509 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Dạng ban đầu của quyển sách này là từ mã nguồn LATEX và được lấy từ thinkapjava.com. Các hình minh họa được vẽ bằng xfig. Tài liệu này là nguồn mở và được download miễn phí.
Chia sẻ: Allen B. Downey | Lượt xem: 12117 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Tài liệu này gồm 1 số slice giới thiệu về các dịch vụ trung gian của bản đồ (lập bản đồ trong môi trường các dịch vụ web; cấu trúc của SDI)
Chia sẻ: | Lượt xem: 591 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Dữ liệu vệ tinh trở thành công cụ cho các nhà sinh thái học nghiên cứu về sự di cư của loài ngỗng vào mùa xuân. Sử dụng vệ tinh bắt nguồn GWI cho thấy sự di cư của loài ngỗng có liên quan đến “sóng x...
Giới thiệu: Các nhà khoa học và chính quyền quan tâm nhiều về biến đổi khí hậu và tài nguyên nước ở sa mạc Badain Jaran phía Tây Trung Quốc. Một nghiên cứu về vấn đề này được tiến hành ở gần hồ Noertu ở Sa mạc Ba...
Giới thiệu: Bài viết này tập trung vào phần mềm nguồn mở và các tiêu chuẩn mở đóng vai trò trong chiến lược của NIWA (The National Institute for Water and Atmostpheric Research: Viện quốc gia về Nghiên cứu nước v...
Chia sẻ: Barend Köbben | Lượt xem: 694 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Bài nghiên cứu này tập trung vào việc nghiên cứu về nền kinh tế ở các thành phố ít carbon (theo mini-Stern review) và tìm ra bằng chứng trong lập chính sách của khu vực Needs City. Nội dung và thời gi...
Chia sẻ: Anna Wesselink, Andy Gouldson | Lượt xem: 1519 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Nhiều sách viết về MATLAB tập trung hướng dẫn người đọc vào việc lập trình như thế nào? Nhưng quyển sách này dành cho những người chưa biết lập trình. Quyển sách này tập trung vào chức năng vì các chứ...
Chia sẻ: | Lượt xem: 10555 | Ngày: 16/06/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Informal settlements with various names such as slum, shanty town, squatter settlements, illegal housing, bosti (India), favela (Brazil), gecekondu (Turkey) are a wide spread phenomenon in glob...
Giới thiệu: Content: Climate Change and the consequences  Drivers for Climate Change  Human activities and sources of GHG emission  What should we (as land professionals) do?  Proposed Framework  Conclusion
Giới thiệu: Challenges that land administration faced during the conflict and in the post-conflict period deserve deeper exploration, specifically the role that land administration had in the overall process of...
Chia sẻ: Dimo TODOROVSKI and Paul van der MOLEN | Lượt xem: 432 | Ngày: 05/09/2014
Giới thiệu: Challenges that land administration faced during the conflict and in the post-conflict period deserve deeper exploration, specifically the role that land administration had in the overall process of...
Chia sẻ: DIMO TODOROVSKI AND PAUL VAN DER MOLEN | Lượt xem: 516 | Ngày: 05/09/2014
Giới thiệu: ABSTRACT: Many developing and transition countries have adjudicated or redesigned land registration and cadastral systems over the past two decades. The (re)establishment of the systems a...
Chia sẻ: Michel MAGIS and Jaap ZEVENBERGEN, the Netherlands | Lượt xem: 824 | Ngày: 05/09/2014
Giới thiệu: OVERVIEW OF THE TALK: Background on geothermal , geothermal systems , Where do they occur? , How are they used? , Some traditional/standard exploration techniques , Remote sensing; from hydro to geoth...
Giới thiệu: Outline 1. Context 2. Theory on Land registration 3. Role of the State 4. Innovation & Crowdsourcing 5. Conclusion
Chia sẻ: Jaap Zevenbergen, Yola Georgiadou | Lượt xem: 10159 | Ngày: 05/09/2014
Giới thiệu: Detection of damaged buildings in post-disaster aerial data, Segment-based classification of point clouds, Classifier complexity, Dimensionality reduction
Chia sẻ: Kourosh Khoshelham | Lượt xem: 5366 | Ngày: 06/09/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: 3D models of indoor environments are important in many applications, but they usually exist only for newly constructed buildings. Automated approaches to modelling indoor environments from imagery a...
Chia sẻ: K. Khoshelham a, and L. Díaz-Vilariño b | Lượt xem: 518 | Ngày: 06/09/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:204
Thư mục sách điện tử