Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 101 - 120 trong tổng số 123 cho thư mục : Ngoại văn
Từ khóa:
Giới thiệu: Changing environment; Geovisualization; Visual analytics; Geovisual analytics; Examples (Kích thước file lớn không thể tải lên trang Thư viện số. Bạn đọc quan tâm tới nội dung bài viết vui lòng liên ...
Chia sẻ: Menno-Jan Kraak | Lượt xem: 3048 | Ngày: 21/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: Time; Display Time; Movement Data; Project 1: Cartograms; Project 2: Time line cartogram; Project 3: Space Time cube; Project 4: Exploration; Discussion / Conclusion (Kích thước file lớn không thể t...
Chia sẻ: Menno-Jan Kraak | Lượt xem: 3109 | Ngày: 21/01/2016
Từ khóa:
Chia sẻ: Menno Jan Kraak, Peng Wang | Lượt xem: 2362 | Ngày: 21/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: Globally, already 1 in 2 people live in big cities; will be 2 in 3 by 2050. The world has a growing food challenge: need to produce 60% more by 2050. Global recognition of need for reliable, open a...
Chia sẻ: Rolf A. de By, Raul Zurita-Milla | Lượt xem: 2150 | Ngày: 21/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: The article is about a project done at the ITC faculty of the University of Twente. It describes a rule-based system and the actual implementation of a model to perform an automatic semantic labelling...
Chia sẻ: Thijmen Speldekamp, Chris Fries, Caroline Gevaert, Markus Gerke | Lượt xem: 3577 | Ngày: 21/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: IN: Proceedings of the 2015 annual ASPRS conference, IGTF, 4-8 may, 2015, Tampa, Florida.
Chia sẻ: Darvishzadeh, R., Skidmore, A.K., Mirzaie, M., Atzberger, C. and Schlerf, M. | Lượt xem: 1934 | Ngày: 21/01/2016
Từ khóa:
Chia sẻ: RICHARD SLIUZAS | Lượt xem: 3414 | Ngày: 21/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: Risk assessment; Components of hazard and risk assessment; Show examples from different regions; China Wenchuan Earthquake; Italy, Fella area (local scale); Georgia (National scale); Caribbean islands...
Chia sẻ: CEES VAN WESTEN | Lượt xem: | Ngày: 25/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: Green wave hypothesis; Arctic nesting geese; Climate change; An accurate understanding of the timing of the spring migration; Satellite-derived NDVI time series; Growing degree days (GDD); Hypothesis:...
Chia sẻ: Skidmore, A.K., Darvishzadeh, R., Kölzsch, A., Vrieling, A.,... | Lượt xem: 2954 | Ngày: 25/01/2016
Từ khóa:
Từ khóa:
Chia sẻ: HAKAN TANYAS; CEES VAN WESTEN; TOLGA GORUM | Lượt xem: 3897 | Ngày: 25/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: Bài viết đăng tại Natuaral Hazards Earth System Science, 15, 817–825, 2015 (Kích thước file lớn không thể tải lên trang Thư viện số. Bạn đọc quan tâm tới nội dung bài viết vui lòng liên hệ trực tiếp ...
Chia sẻ: W. T. Yang; M. Wang; N. Kerle; C. J. Van Weste; L. Y. Liu and P. J. Shi | Lượt xem: 3760 | Ngày: 25/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: Contents: GLOBAL BIODIVERSITY LOSS; WHAT ARE ESSENTIAL BIODIVERSITY VARIABLES (EBV)?; GLOBAL CLIMATE OBSERVING SYSTEM ESSENTIAL CLIMATE VARIABLES (ECV); AGREE BIODIVERSITY METRICS TO TRACK FROM SPACE;...
Chia sẻ: SKIDMORE A.K., MUCHER S., PETTORELLI ,N., WANG T.WEGMANN M. | Lượt xem: 3405 | Ngày: 26/01/2016
Từ khóa:
Chia sẻ: Berhanu K. Alemie, Rohan Bennett, Jaap Zevenbergen | Lượt xem: 2557 | Ngày: 26/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: Tuyển tập các hình ảnh về những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội nổi bật trên thế giới thông qua các thiết bị công nghệ. (Kích thước file lớn không thể tải lên trang Thư viện số. Bạn đọc quan tâm ...
Chia sẻ: Yola Georgiadou, Juma H. Lungo | Lượt xem: 2567 | Ngày: 26/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: Geophysical Research Abstracts; Vol. 17, EGU2015-14180, 2015; EGU General Assembly 2015
Từ khóa:
Giới thiệu: Geophysical Research Abstracts; Vol. 17, EGU2015-7698, 2015; EGU General Assembly 2015
Chia sẻ: Haydar Hussin, Lixia Chen, Roxana Ciurean, Cees van Westen,... | Lượt xem: 2796 | Ngày: 26/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: Geophysical Research Abstracts; Vol. 17, EGU2015-2810, 2015; EGU General Assembly 2015
Chia sẻ: Roya Olyazadeh, Michel Jaboyedoff, Cees van Westen, and Wim Bakker | Lượt xem: 3456 | Ngày: 26/01/2016
Từ khóa:
Giới thiệu: Poster, Presented at: European Ornithologists's Union conference: EOU2015, 24-28 August 2015, Badajoz, Spain.
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:104
Thư mục sách điện tử