Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 1 - 11 trong tổng số 11 cho thư mục : Toán cao cấp
Giới thiệu: Chương 1 Quá trình Markov1.1 XíchMarkov 1.2 Phân loại trạng thái xích Markov 1.3 QuátrìnhMarkov 1.3.1 Trường hợp không gian trạng thái hữu hạn 1.3.2 Trường hợp không gian trạng thái vô hạn đếm...
Chia sẻ: Đặng Hùng Thắng | Lượt xem: 3083 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Chương này được chia làm hai phần. Phần thứ nhất trình bày quá trình dừng với thời gian rời rạc. Phần thứ hai trình bày các kết quả tương ứng cho trường hợp quá trình dừng với thời gian liên tục. Tuy ...
Chia sẻ: Đặng Hùng Thắng | Lượt xem: 1123 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Chương 3:Quá trình Martingale. Chương này được chia làm hai phần. Phần đầu trình bày Martingale với thời gian rời rạc. Phần sau trình bày các kết quả tương ứng cho trường hợp Martingale với thời gian...
Chia sẻ: Đặng Hùng Thắng | Lượt xem: 1955 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Quá trình Wiener và tiếng ồn trắng: Trong mục này ta điểm qua một số tính chất của quá trình Wiener mà ta đã trình bày trong các chương trước. Nhớ lại rằng một quá trình Wiener (Wt),t ≥ 0 là một quá...
Chia sẻ: Đặng Hùng Thắng | Lượt xem: 2162 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Nội dung chương 1: Tập hợp và số thực. Khái niệm về tập hợp. Số thực. Ánh xạ. Bài tập chương 1
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 8119 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 2: Giới hạn của dãy số và hàm số Giới hạn của dãy số, định nghĩa dãy số,các tính chất của dãy hội tụ, Giới hạn vô hạn, Tiêu chuẩn hội tụ...Giới hạn của hàm số, Lân cận của một điể...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 15835 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Chương 3 Hàm liên tục một biến số Khái niệm liên tục của hàm số là khái niệm rất cơ bản, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu hàm số cả về lý thuyết và ứng dụng. Trước hết, ta hã...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2737 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 4: Phép tính vi phân của hàm một biến, Đạo hàm và cách tính, Định nghĩa đạo hàm, Các qui tắc tính đạo hàm, Đạo hàm của hàm số ngược, Đạo hàm theo tham số...Bài tập chương 4.
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 4855 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 5: Tích phân không xác định,Cách tính tích phân không xác định, Tích phân các phân thức hữu tỉ, Tích phân các biểu thức chứa hàm lượng giác và các hàm hypebol, Tích phân các biểu th...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 3025 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 6: Tích phân xác định, Định nghĩa tích phân xác định, Bài toán diện tích hình thang cong, Điều kiện khả tích, Các lớp hàm khả tích, Các tính chất cơ bản của tích phân, Các định ...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2184 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 7 Hàm số liên tục trong Rn Tập hợp trong Rn Khoảng cách trong R n, Sự hội tụ trong Rn các khái niệm cơ bản của hàm số nhiều biến số...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2528 | Ngày: 17/06/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:425
Thư mục sách điện tử