Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 1 - 20 trong tổng số 51 cho thư mục : Sách tham khảo kiến thức đại cương
Giới thiệu: Nội dung tài liệu bao gồm các chương sau: Chương I: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học Chương II: Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa Chương III:...
Từ khóa:
Giới thiệu: Nội dung tài liệu được chia thành 3 phần chinhd sau: Phần mở đầu: Nhập môn kinh tế chính trị. Phần thứ nhất: Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tưbản chủ nghĩa. Phần thứ hai: Nh...
Từ khóa:
Giới thiệu: Nội dung giáo trình bao gồm các nội dung sau: Bài mở đầu. Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I. Sựra đời của Đảng Cộngsản Việt Nam Chương II. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chín...
Chia sẻ: PGS, NGND. Lê Mậu Hãn, PGS. TS. VũQuang Hiển, TS. Lê Văn Thai ... | Lượt xem: 48986 | Ngày: 13/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Nội dung tài liệu được chia thành hai phần chính phần I: Khái lược vềtriết học vàlịch sửtriết học Chương I: Khái lược vềtriết học Chương II: Khái lược vềlịch sửtriết học trước Mác Chương III:Sựr...
Chia sẻ: PGS. TS. Vũ Tình, PGS.TS. Trần Văn Thụy, GS, TS. Nguyễn Hữu Vui,... | Lượt xem: 23718 | Ngày: 13/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Tài liệu được trình bày dưới dạng hướng dẫn học tập gồm 7 chương sát với giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ Giáo dục - Đào tạo và tài liệu hướng dẫn giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, ...
Chia sẻ: ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN, CN. ĐỖ MINH SƠN | Lượt xem: 14171 | Ngày: 13/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Cuốn Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm 7 chương sau. Chương I: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tưtưởng Hồ Chí Minh Chương II: Tưtưởng Hồ...
Chia sẻ: PGS, TS. Mạch Quang Thắng | Lượt xem: 19409 | Ngày: 13/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Nội dung tài liệu được chia thành 3 chương sau: Chương I: TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC. Chương II: CƠ SỞ TỰ NHIÊN VÀ CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA TÂM LÝ NGƯỜI. Chương III: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ Ý THỨC....
Chia sẻ: | Lượt xem: 96098 | Ngày: 13/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Các phần của tâm lí học đại cương: Phần I: Những vấn đề chung của tâm lí học Phần II: Các quá trình nhận thức Phần III: Nhân cách và sự hình thành nhân cách Phần IV: Sự sai lệch hành vi cá nhân và hàn...
Chia sẻ: GV. Nguyễn Thị Minh | Lượt xem: 13905 | Ngày: 13/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Nội dung tài liệu được chia thành 3 phần.Phần I: Những vấn đề về cơ bản của xã hội học. Phần II: Một số chuyên đề nghiên cứu về xã hội học chuyên biệt. Phần III: Phương pháp nghiên cứu xã hội học.
Chia sẻ: LÊ MINH CHIẾN | Lượt xem: 36765 | Ngày: 13/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Cuốn sách này được biên soạn trên cơsởcác bài giảng mà tác giả đã thực hiện nhiều năm nay cho sinh viên giai đoạn đào tạo đại cương của nhiều trường đại học ởThành phốHồChí Minh. Nội dung cơbản của ...
Chia sẻ: | Lượt xem: 27479 | Ngày: 14/09/2010
Từ khóa:
Giới thiệu: Tài liệu được chia thành 8 chương mỗi chương gồm hai phần lý thuyết và bài tập: Chương 2: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN. CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC. CHƯƠNG 4: TRẠNG THÁI TẬP HỢP CÁC CHẤT...
Chia sẻ: GV. Lê Thị Xuân Hương | Lượt xem: 16610 | Ngày: 10/06/2011
Từ khóa:
Giới thiệu: Tập 1 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.ăng-ghen bao gồm những tác phẩm do hai nhà kinh điển viết vào những năm 1839-1844, trước khi hai ông cộng tác chặt chẽ với nhau trong hoạt động lý luận và đấu tran...
Chia sẻ: Nhà xuất bản Quốc Gia | Lượt xem: 7989 | Ngày: 30/01/2013
Giới thiệu: Tập 2 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Chín 1844 đến tháng Hai 1846. Đây là thời kỳ hình thành thêm một bước thế giới qua...
Chia sẻ: Nhà xuất bản Quốc Gia | Lượt xem: 3078 | Ngày: 30/01/2013
Giới thiệu: Tập 3 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen gồm "Luận cương về Phoi-ơ-bắc" của C.Mác viết vào mùa xuân năm 1845, "Hệ tư tưởng Đức" - một tác phẩm lớn của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, do hai ông c...
Chia sẻ: Nhà xuất bản Quốc Gia | Lượt xem: 5155 | Ngày: 30/01/2013
Giới thiệu: Tập 4 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph. Ăng-ghen bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Năm 1846 đến tháng Ba 1848. Đây là thời kỳ hoàn thành về cơ bản quá trình hình th...
Chia sẻ: Nhà xuất bản Quốc Gia | Lượt xem: 3629 | Ngày: 30/01/2013
Chia sẻ: Nhà xuất bản Quốc Gia | Lượt xem: 1803 | Ngày: 30/01/2013
Giới thiệu: Tập 6 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Mười một 1848 đến hết tháng Bảy 1849. Đó là thời kỳ các cuộc cách mạng dân chủ t...
Chia sẻ: Nhà xuất bản Quốc Gia | Lượt xem: 2812 | Ngày: 30/01/2013
Giới thiệu: Tập 7 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong khoảng thời gian từ tháng Tám 1849 đến tháng Sáu 1851. Đây là thời kỳ các cuộc cách mạng dân chủ tư sản...
Chia sẻ: Nhà xuất bản Quốc Gia | Lượt xem: 2622 | Ngày: 30/01/2013
Giới thiệu: Tập 8 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Tám 1851 đến tháng Ba 1853. Đó là thời kỳ cách mạng thoái trào và các thế lực phả...
Chia sẻ: Nhà xuất bản Quốc Gia | Lượt xem: 3054 | Ngày: 30/01/2013
Giới thiệu: Tập 9 của bộ Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết từ tháng Ba đến hết tháng Chạp 1853. Đó là thời kỳ thế lực phản động hoành hành và ngày càng xiết chặt sự thố...
Chia sẻ: Nhà xuất bản Quốc Gia | Lượt xem: 2814 | Ngày: 30/01/2013
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:248
Thư mục sách điện tử