Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 41 - 51 trong tổng số 51 cho thư mục : Sách tham khảo kiến thức đại cương
Giới thiệu: Chương 3:Quá trình Martingale. Chương này được chia làm hai phần. Phần đầu trình bày Martingale với thời gian rời rạc. Phần sau trình bày các kết quả tương ứng cho trường hợp Martingale với thời gian...
Chia sẻ: Đặng Hùng Thắng | Lượt xem: 1883 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Quá trình Wiener và tiếng ồn trắng: Trong mục này ta điểm qua một số tính chất của quá trình Wiener mà ta đã trình bày trong các chương trước. Nhớ lại rằng một quá trình Wiener (Wt),t ≥ 0 là một quá...
Chia sẻ: Đặng Hùng Thắng | Lượt xem: 2114 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Nội dung chương 1: Tập hợp và số thực. Khái niệm về tập hợp. Số thực. Ánh xạ. Bài tập chương 1
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 7748 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 2: Giới hạn của dãy số và hàm số Giới hạn của dãy số, định nghĩa dãy số,các tính chất của dãy hội tụ, Giới hạn vô hạn, Tiêu chuẩn hội tụ...Giới hạn của hàm số, Lân cận của một điể...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 15711 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Chương 3 Hàm liên tục một biến số Khái niệm liên tục của hàm số là khái niệm rất cơ bản, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu hàm số cả về lý thuyết và ứng dụng. Trước hết, ta hã...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2650 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 4: Phép tính vi phân của hàm một biến, Đạo hàm và cách tính, Định nghĩa đạo hàm, Các qui tắc tính đạo hàm, Đạo hàm của hàm số ngược, Đạo hàm theo tham số...Bài tập chương 4.
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 4751 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 5: Tích phân không xác định,Cách tính tích phân không xác định, Tích phân các phân thức hữu tỉ, Tích phân các biểu thức chứa hàm lượng giác và các hàm hypebol, Tích phân các biểu th...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2958 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 6: Tích phân xác định, Định nghĩa tích phân xác định, Bài toán diện tích hình thang cong, Điều kiện khả tích, Các lớp hàm khả tích, Các tính chất cơ bản của tích phân, Các định ...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2112 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 7 Hàm số liên tục trong Rn Tập hợp trong Rn Khoảng cách trong R n, Sự hội tụ trong Rn các khái niệm cơ bản của hàm số nhiều biến số...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2466 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Sách hướng dẫn học tập môn triết học Mác-Lênin sẽ giúp cho người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác-Lênin. Trên cơ sở đó giúp cho người học hiểu được cơ sở lý lu...
Chia sẻ: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN, ĐỖ MINH SƠN, TRẦN THẢO NGUYÊN | Lượt xem: 13703 | Ngày: 02/10/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Nội dung cuốn giáo trình Logic học đại cương được chia thành 7 chương: Chương 1: Đối tượng và ý nghĩa của Logic học. Chương 2: Khái niệm. Chương 3: Phán đoán. Chương 4: Các quy luật cơ bản của Logic h...
Chia sẻ: TS. Nguyễn Như Hải | Lượt xem: 18105 | Ngày: 02/10/2014
Từ khóa:
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:140
Thư mục sách điện tử