Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 121 - 140 trong tổng số 160 cho thư mục : Giáo trình nội bộ
Giới thiệu: Cuốn giáo trình này được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết của môn học trong Chương trình khung đã được phê duyệt. Trong quá trình biên soạn, bên cạnh việc tham khảo một số tài liệu liên qu...
Giới thiệu: Cuốn giáo trình Trắc địa biển được nhóm biên soạn kế thừa các bài giảng trước kia của trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường, đồng thời cập nhật các kiến thức chuyên sâu và hiện đại, phù hợp với thự...
Giới thiệu: Đây là giáo trình chính của hệ và ngành đào tạo tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực trắc đ...
Giới thiệu: Cuốn giáo trình “Xây dựng lưới khống chế trắc địa” được nhóm biên soạn kế thừa các bài giảng trước kia của trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội, đồng thời cập nhật...
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Nguyễn Như Sơn (CB), Vũ Văn Huân | Lượt xem: 1949 | Ngày: 30/10/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Nguyễn Huy Đức (CB), Nguyễn Ngọc Hoan, Đặng Khánh Linh | Lượt xem: 868 | Ngày: 30/10/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Hách, Bùi Thị Thùy | Lượt xem: 1662 | Ngày: 30/10/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Nguyễn Quốc Khánh | Lượt xem: 2224 | Ngày: 30/10/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Bùi Ngọc Quý (CB), Vũ Văn Huân | Lượt xem: 1255 | Ngày: 30/10/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Nguyễn Long Giang (CB), Bùi Thị Thùy, Nguyễn Thùy Dung | Lượt xem: 879 | Ngày: 30/10/2016
Từ khóa: Toán rời tạc ,
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Công nghệ môi trường. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Lê Ngọc Thuấn, Bùi Thị Thanh Thủy | Lượt xem: 985 | Ngày: 31/10/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học các ngành thuộc lĩnh vực môi trường. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 3763...
Chia sẻ: Hoàng Anh Huy | Lượt xem: 3153 | Ngày: 31/10/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học các chuyên ngành thuộc Khoa học Trái đất. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04...
Chia sẻ: Trịnh Lê Hùng (CB), Vũ Danh Tuyên | Lượt xem: 1704 | Ngày: 06/12/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2012 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167....
Chia sẻ: Phan Văn Hiến, Nguyễn Duy Đô | Lượt xem: 2421 | Ngày: 06/12/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2012 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167....
Chia sẻ: Đặng Nam Chinh (CB), Bùi Thị Hồng Thắm | Lượt xem: 1376 | Ngày: 06/12/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2012 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167....
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2012 (chỉnh sửa và bổ sung năm 2014) dành cho hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc t...
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 1391 | Ngày: 06/12/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2012 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Quản lý đất đai. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Dương Đăng Khôi | Lượt xem: 4137 | Ngày: 06/12/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2012 dành cho hệ đào tạo Đại học chuyên ngành Địa chất học. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Lê Cảnh Tuân | Lượt xem: 1897 | Ngày: 06/12/2016
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2012 dành cho hệ đào tạo Đại học các ngành Thủy văn và Tài nguyên nước. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37...
Chia sẻ: Hoàng Ngọc Quang (CB), Trần Văn Tình | Lượt xem: 1587 | Ngày: 06/12/2016
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:169
Thư mục sách điện tử