Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 1 - 20 trong tổng số 23 cho thư mục : Khoa Môi trường
Giới thiệu: Trọng tâm của giáo trình là cơ sở của các phương pháp xử lý ứng dụng trong công nghệ môi trường và nguyên lý hoạt động của các thiết bị. Giáo trình cũng đưa ra một sô dây chuyền công nghệ điển hình ...
Chia sẻ: ThS. Nguyễn Thị Minh Sáng, ThS. Vũ Thị Mai | Lượt xem: 13776 | Ngày: 06/10/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Giáo trình “Đánh giá tác động môi trường” được biên soạn phục vụ chương trình đào tạo cử nhân ngành môi trường của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Giáo trì...
Chia sẻ: TS.Nguyễn Khắc Thành, ThS.Vũ Văn Doanh | Lượt xem: 18306 | Ngày: 06/10/2014
Từ khóa:
Giới thiệu: Trong giáo trình có giới thiệu các khái niệm cơ bản về thuỷ lực, áp lực thuỷ tĩnh tại một điểm, các dạng chuyển động của chất lỏng, các dạng thiết bị thuỷ lực ứng dụng môn học trong ngành Công nghệ mô...
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 2172 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Cuốn giáo trình “Cơ sở khoa học môi trường” là cuốn giáo trình cơ sở ngành môi trường, được biên soạn phù hợp với trình độ cao đẳng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở nhất về môi trườn...
Chia sẻ: Lê Đắc Trường, Vũ Văn Doanh | Lượt xem: 8572 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Giáo trình tổng hợp cơ sở lý thuyết về các loại phản ứng hóa học thường dùng trong phân tích xảy ra trong dung dịch và cách tính cân bằng hóa học trong các dung dịch có xảy ra các phản ứng trên. Giáo...
Chia sẻ: Bùi Thị Thư, Trịnh Thị Thắm | Lượt xem: 2004 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Các sinh viên ngành môi trường sử dụng giáo trình “Đại cương về quan trắc và phân tích môi trường” như một tài liệu học tập chính cũng như tài liệu tham khảo cho các môn học liên qu...
Chia sẻ: Trịnh Thị Thủy, Trịnh Thị Thắm | Lượt xem: 4949 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Môn Hóa học phân tích là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành, làm nền tảng cho môn học chuyên ngành là Quan trắc và phân tích môi trường và bổ trợ cho một số môn học cơ sở ngành, chuyên ngành...
Chia sẻ: Lê Thị Trinh | Lượt xem: 2419 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Giáo trình môn học " Mạng lưới cấp và thoát nước" được biên soạn nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập của sinh viên hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường- Trường Đại họcTài nguyên Môi trường – H...
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 2494 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Giáo trình “Quản lý môi trường vùng” được biên soạn phục vụ chương trình đào tạo cử nhân Quản lý môi trường của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Giáo trình này trình bày về vai trò, tầm...
Chia sẻ: Vũ Văn Doanh, Lê Đắc Trường | Lượt xem: 1565 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Ngày nay con người đã không ngừng tác động vào môi trường đất nhằm tối đa hóa lợi nhuận đã làm giảm tính chất của đất thay đổi theo chiều hướng xấu. Nhiều khu vực và nhiều quốc gia, tài nguyên đất, nư...
Chia sẻ: Lê Đắc Trường | Lượt xem: 4411 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Giáo trình “ Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải” trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ xử lý nước cấp và nước thải. Nội dung của giáo trình gồm có: các sơ đồ công nghệ xử lý nước cấp ...
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 3430 | Ngày: 19/04/2015
Chia sẻ: Lê Ngọc Thuấn | Lượt xem: 2159 | Ngày: 21/05/2015
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền, Mai Quang Tuấn | Lượt xem: 2518 | Ngày: 21/05/2015
Chia sẻ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 3808 | Ngày: 21/05/2015
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 2670 | Ngày: 21/05/2015
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 5077 | Ngày: 22/05/2015
Chia sẻ: Lê Ngọc Thuấn, Bùi Thị Thanh Thủy | Lượt xem: 833 | Ngày: 27/05/2015
Giới thiệu: Giáo trình “ Kỹ thuật xử lý nước cấp ” trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ xử lý nước cấp . Nội dung của giáo trình gồm có: các sơ đồ công nghệ xử lý nước cấp , cấu tạo và nguyên lý h...
Chia sẻ: Lê Ngọc Thuấn, Nguyễn Hồng Đăng | Lượt xem: 7409 | Ngày: 27/05/2015
Giới thiệu: Môn học Sản xuất sạch hơn và Phòng ngừa ô nhiễm là một học phần kiến thức chuyên ngành của ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, hệ đại học trường Đại học Tài...
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền, Vũ Thị Mai | Lượt xem: 3737 | Ngày: 27/05/2015
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:366
Thư mục sách điện tử