Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
GENERAL THEORY of the electromagnetic field
The present book titled, Electromagnetics: General theory of the electromagnetic field. Classical and relativistic approaches, is an extended form of the previous two editions of the books titled Electromagnetics: General theory of the electromagnetic field. The new book, at the difference of the previous ones, contains four new appendices, devoted to several topics, as follows: a. A study on the divergence of tensors related to the curvature of the space-time continuum; b. The energy-momentum tensor of the electromagnetic field in the theory of relativity; c. The Sagnac effect in The General theory of relativity; d. A new approach to the calculation of the magnetic field strength of a solenoid and to the introduction of magnetic quantities...
Tác giả: Prof. Andrei NICOLAIDE  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 885
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: The present book titled, Electromagnetics: General theory of the electromagnetic field. Classical and relativistic approaches, is an extended form of the previous two editions of the books titled ...
Chia sẻ: Prof. Andrei NICOLAIDE | Lượt xem: 886 | Ngày: 14/01/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:909
Thư mục sách điện tử