Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giải tích toán học: Tập 1 ( Chương 7 )
Nội dung Chương 7 Hàm số liên tục trong Rn Tập hợp trong Rn Khoảng cách trong R n, Sự hội tụ trong Rn các khái niệm cơ bản của hàm số nhiều biến số...
Tác giả: Lê Văn Trực  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2461
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 7 trong tổng số 7 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Nội dung chương 1: Tập hợp và số thực. Khái niệm về tập hợp. Số thực. Ánh xạ. Bài tập chương 1
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 7735 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 5: Tích phân không xác định,Cách tính tích phân không xác định, Tích phân các phân thức hữu tỉ, Tích phân các biểu thức chứa hàm lượng giác và các hàm hypebol, Tích phân các biểu th...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2953 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 2: Giới hạn của dãy số và hàm số Giới hạn của dãy số, định nghĩa dãy số,các tính chất của dãy hội tụ, Giới hạn vô hạn, Tiêu chuẩn hội tụ...Giới hạn của hàm số, Lân cận của một điể...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 15706 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 6: Tích phân xác định, Định nghĩa tích phân xác định, Bài toán diện tích hình thang cong, Điều kiện khả tích, Các lớp hàm khả tích, Các tính chất cơ bản của tích phân, Các định ...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2104 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Chương 3 Hàm liên tục một biến số Khái niệm liên tục của hàm số là khái niệm rất cơ bản, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu hàm số cả về lý thuyết và ứng dụng. Trước hết, ta hã...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2648 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 7 Hàm số liên tục trong Rn Tập hợp trong Rn Khoảng cách trong R n, Sự hội tụ trong Rn các khái niệm cơ bản của hàm số nhiều biến số...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2462 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 4: Phép tính vi phân của hàm một biến, Đạo hàm và cách tính, Định nghĩa đạo hàm, Các qui tắc tính đạo hàm, Đạo hàm của hàm số ngược, Đạo hàm theo tham số...Bài tập chương 4.
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 4727 | Ngày: 17/06/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:207
Thư mục sách điện tử