Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Cơ sở dữ liệu
Cuốn giáo trình cơ sở dữ liệu này trình bày những khái niệm cơ bản để nhập môn cơ sở dữ liệu và một số kĩ thuật cơ bản để xây dựng các cơ sở dữ liệu truyền thống. Với những kiến thức đó sinh viên có thể lập trình các ứng dụng để sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu sâu hơn với các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao, tạo ra các cơ sở dữ liệu đáp ứng các yêu cầu ứng dụng hiện đại. Cuốn giáo trình này dành cho sinh viên bậc cao đẳng hay dùng cho sinh viên giai đoạn đầu bậc đại học các ngành học về công nghệ thông tin và cũng có thể dùng để tham khảo cho sinh viên các ngành khác.
Tác giả: Đỗ Thị Thu Nga, Đặng Thị Khánh Linh  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2607
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 7 trong tổng số 7 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng dạy các khóa đào tạo về Access cũng như kinh nghiệm sử dụng Access làm quan hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công cụ pát triển phần mềm...
Chia sẻ: Nguyễn Sơn Hải | Lượt xem: 4599 | Ngày: 16/09/2010
Giới thiệu: Cuốn giáo trình cơ sở dữ liệu này trình bày những khái niệm cơ bản để nhập môn cơ sở dữ liệu và một số kĩ thuật cơ bản để xây dựng các cơ sở dữ liệu truyền thống. Với những kiến thức đó sinh viên có t...
Chia sẻ: Đỗ Thị Thu Nga, Đặng Thị Khánh Linh | Lượt xem: 2608 | Ngày: 31/03/2015
Giới thiệu: -Thông qua kết quả nghiên cứu để chứng minh luận chứng và cơ sở khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường trong GIS. -Minh chứng tính hiệu quả của cơ sở dữ liệu GIS trong công tác quản lý mô...
Chia sẻ: Cao Xuân Cường | Lượt xem: 1970 | Ngày: 13/05/2014
Giới thiệu: Quyển sách này đề cập đến thuật toán, cấu trúc dữ liệu. Nó giúp cho mọi người có thể tìm hiểu được các ý tưởng và chủ đề, thực hành kỹ năng lập trình bằng Python. Giáo viên giảng theo trình tự sau: đọ...
Chia sẻ: Allen B. Downey | Lượt xem: 1119 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Nguyễn Huy Đức (CB), Nguyễn Ngọc Hoan, Đặng Khánh Linh | Lượt xem: 964 | Ngày: 30/10/2016
Giới thiệu: C là ngôn ngữ lập trình được thiết kế bởi Dennis Ritchie tại phòng thí nghiệm Bell Telephone năm 1972. Nó được viết với mục tiêu chính là xây dựng hệ điều hành UNIX. Vì thế ban đầu nó không hướng tớ...
Chia sẻ: ThS. Vũ Bá Duy, ThS. Đào Kiến Quốc | Lượt xem: 7868 | Ngày: 24/09/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:328
Thư mục sách điện tử