Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Đại cương về quản lý nhà nước (Hệ ĐH)
Đại cương về quản lý nhà nước là môn học cơ sở chuyên ngành Quản lý nhà nước, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước, trong đó tập trung giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, công cụ và phương pháp hoạt động của hành chính nhà nước. Để giúp cho sinh viên đại học chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường có tài liệu sử dụng trong nghiên cứu, học tập, nhóm biên soạn xin giới thiệu tài liệu Đại cương về quản lý nhà nước.
Tác giả: Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Nguyệt Anh  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2180
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 2 trong tổng số 2 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Đại cương về quản lý nhà nước là một môn học cơ sở mang tính chất khoa học quản lý, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước, bộ máy nhà nước hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phương phá...
Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Uyên | Lượt xem: 7788 | Ngày: 20/04/2015
Giới thiệu: Đại cương về quản lý nhà nước là môn học cơ sở chuyên ngành Quản lý nhà nước, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước, trong đó tập trung giới thiệu về chức...
Chia sẻ: Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Nguyệt Anh | Lượt xem: 2181 | Ngày: 27/05/2015
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:239
Thư mục sách điện tử