Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Dự báo thủy văn nâng cao
Giáo trình đƣợc biên soạn với mục tiêu đào tạo các thạc sĩ ngành thủy văn, tuy nhiên đây cũng có thể là tài liệu hữu ích cho các nghiên cứu sinh, các nhà dự báo thủy văn và các nhà quản lý, quy hoạch, định hƣớng phát triển của công tác dự báo thủy văn nói chung. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Tác giả: TS. Nguyễn Viết Thi  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 7175
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 2 trong tổng số 2 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu:
Chia sẻ: Nguyễn Viết Thi | Lượt xem: 3168 | Ngày: 21/05/2015
Giới thiệu: Giáo trình đƣợc biên soạn với mục tiêu đào tạo các thạc sĩ ngành thủy văn, tuy nhiên đây cũng có thể là tài liệu hữu ích cho các nghiên cứu sinh, các nhà dự báo thủy văn và các nhà quản lý, quy ho...
Chia sẻ: TS. Nguyễn Viết Thi | Lượt xem: 7176 | Ngày: 11/05/2017
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:275
Thư mục sách điện tử