Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình GIS và viễn thám ứng dụng trong QLĐĐ
Giáo trình biên soạn năm 2016 dành cho hệ đào tạo Thạc sỹ ngành Quản lý đất đai tại ĐH TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Tác giả: PGS. TS Nguyễn An Thịnh (CB)  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 3253
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 10 trong tổng số 16 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Việc tích hợp dữ liệu viễn thám và GIS là một công cụ hữu hiệu cho nghiên cứu biến động rừng ngập mặn và đã được Thế giới sử dụng từ nhiều năm nay (Rubi Hernandez Cornejol 2000, B.Statyanarayana 200...
Chia sẻ: Hoàng Văn Vĩnh | Lượt xem: 1442 | Ngày: 15/01/2014
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Bùi Ngọc Quý (CB), Vũ Văn Huân | Lượt xem: 1256 | Ngày: 30/10/2016
Giới thiệu: -Thông qua kết quả nghiên cứu để chứng minh luận chứng và cơ sở khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường trong GIS. -Minh chứng tính hiệu quả của cơ sở dữ liệu GIS trong công tác quản lý mô...
Chia sẻ: Cao Xuân Cường | Lượt xem: 1848 | Ngày: 13/05/2014
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2014 dành cho hệ đào tạo Đại học các chuyên ngành thuộc Khoa học Trái đất. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04...
Chia sẻ: Trịnh Lê Hùng (CB), Vũ Danh Tuyên | Lượt xem: 1707 | Ngày: 06/12/2016
Giới thiệu: Tài liệu được chia làm ba phần chính: PHẦN I: Nghiên cứu triển vọng & Phương pháp PHẦN II: Ấn phẩm PHẦN III : Tổng hợp và định hướng tương lai Phần IV: tài liệu tham khảo
Chia sẻ: Christine Richter | Lượt xem: 9066 | Ngày: 21/05/2014
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2012 dành cho hệ đào tạo Đại học ngành Quản lý đất đai. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Chia sẻ: Dương Đăng Khôi | Lượt xem: 4147 | Ngày: 06/12/2016
Giới thiệu: Outline 1. Context 2. Theory on Land registration 3. Role of the State 4. Innovation & Crowdsourcing 5. Conclusion
Chia sẻ: Jaap Zevenbergen, Yola Georgiadou | Lượt xem: 10170 | Ngày: 05/09/2014
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2016 dành cho hệ đào tạo Thạc sỹ ngành Quản lý đất đai tại ĐH TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04...
Chia sẻ: PGS. TS Nguyễn An Thịnh (CB) | Lượt xem: 3254 | Ngày: 10/05/2017
Giới thiệu: During the last few decades, many rural communities in the developing countries are facing a crisis due to over exploitation of natural resources. Governmental and other agen...
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2016 dành cho hệ đào tạo sau Đại học của Trường Đại học TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 024 376...
Chia sẻ: PGS. TS. Doãn Hà Phong | Lượt xem: 479 | Ngày: 03/10/2017
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:281
Thư mục sách điện tử