Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Kế toán tài chính
Sự thay đổi của kế toán đã làm cho ngƣời học, ngƣời dạy, nhà quản lý và các chuyên gia thƣờng xuyên cập nhật, bổ sung, sửa đổi các kiến thức mới. Do đó, để có tài liệu cơ bản phục vụ kịp thời nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc của đông đảo các bạn sinh viên, học viên chuyên ngành, ngoài ngành kế toán; của các giảng viên chuyên ngành kế toán cũng nhƣ những ngƣời đang làm công tác kế toán ở các doanh nghiệp, tập thể tác giả Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trƣờng -trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội đã tham gia biên soạn cuốn sách: “Giáo trình kế toán tài chính”. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37630167.
Tác giả: TS. Nguyễn Hoản  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2861
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 5 trong tổng số 5 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Để phục vụ kịp thời nhu cầu học tập của đông đảo các bạn sinh viên, học viên của các lớp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, quản trị kinh doanh… chuyên ngành và ngoài ngành kế toán, những người đang là...
Chia sẻ: Nguyễn Hoản | Lượt xem: 2574 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu:
Chia sẻ: Nguyễn Hoản, Nguyễn Ngọc Quang | Lượt xem: 1551 | Ngày: 21/05/2015
Giới thiệu: Để nâng cao trình độ chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, phân tích tài chính cho các đối tượng: sinh viên bậc cao đẳng, đại học, học viên cao học, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, kiểm toán viên, nh...
Chia sẻ: Nguyễn Hoản | Lượt xem: 5409 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Sự thay đổi của kế toán đã làm cho ngƣời học, ngƣời dạy, nhà quản lý và các chuyên gia thƣờng xuyên cập nhật, bổ sung, sửa đổi các kiến thức mới. Do đó, để có tài liệu cơ bản phục vụ kịp thời nhu cầu ...
Chia sẻ: TS. Nguyễn Hoản | Lượt xem: 2862 | Ngày: 11/05/2017
Giới thiệu: Để đáp ứng yêu cầu cung cấp kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, giúp cho quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giáo viên, học sinh, sinh viên chuyên ngành tài chính – ngân hàng, khoa Ki...
Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hải | Lượt xem: 2717 | Ngày: 08/04/2015
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:255
Thư mục sách điện tử