Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Kinh doanh du lịch và khách sạn
Môn học Kinh doanh du lịch và khách sạn là một trong môn học cốt lõi của chuyên ngành đào tạo “Kinh doanh du lịch và khách sạn” tại trường đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội. Môn học này một mặt trang bị những cơ sở lý luận, phương pháp luận, giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất trong kinh doanh du lịch và khách sạn. Mục đích của môn học này nhằm trang bị kiến thức và hình thành những kỹ năng quản trị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và khách sạn cho sinh viên – các nhà quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch trong tương lai.
Tác giả: Hoàng Đình Hương  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 3143
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 11 - 20 trong tổng số 38 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Cac nội dung chính: Phương pháp phân tích Logical Framework xây dựng các dự án phát triển trong lĩnh vực môi trường tài nguyên. 1: Nhận dạng các dự án liên quan đến môi trường tài nguyên. 2: Khái niệm...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 1962 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Giáo trình được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong 5 chương. Mỗi chương gồm có: - Phần tóm tắt chương cho biết độc giả sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng sau khi đọc hết chương. Đồng th...
Chia sẻ: Hà Thị Thanh Thủy | Lượt xem: 4959 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG Phương pháp đánh giá chu trình sản phẩm: 1. Tổng quan về các công cụ phân tích hệ thống môi trường 2. Tóm tắt về công cụ đánh giá tác động mô...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 1094 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Giáo trình “Hệ thống thông tin quản lý” được biên soạn cho đối tượng là các sinh viên thuộc khối ngành kinh tế chứ không phải là sinh viên chuyên tin học. Do đó các vấn đề đều được lựa chọn để trình b...
Chia sẻ: Lê Thị Bích Lan | Lượt xem: 3208 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ 1.Hướng dẫn nhận thức các lọai hệ thống quản lý bằng phân tích hệ thống 2. Ứng dụng phân tích hệ thống môi trường trong các doanh nghiệp: phương pháp xây dựng qui trình qu...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 866 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Môn học Kinh doanh du lịch và khách sạn là một trong môn học cốt lõi của chuyên ngành đào tạo “Kinh doanh du lịch và khách sạn” tại trường đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội. Môn học này một mặt ...
Chia sẻ: Hoàng Đình Hương | Lượt xem: 3144 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Nhận thấy việc trang bị kiến thức về định giá tài sản cho sinh viên khối kinh tế trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là rất quan trọng, chúng tôi biên soạn giáo trình Định giá tài sản này ...
Chia sẻ: Trần Minh Nguyệt | Lượt xem: 2500 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Cuốn giáo trình “Kinh tế lao động” được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản về các qui luật đời sống kinh tế xã hội trong lĩnh vực quan hệ lao động. Đối tượng nghiên...
Chia sẻ: Trần Minh Nguyệt | Lượt xem: 5718 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Sự hiểu biết về hành vi khách hàng sẽ cung cấp nền tảng cho những chiến lược marketing, như việc định vị sản phẩm, phân khúc thị trường, phát triển sản phẩm mới, những áp dụng thị trường mới, marketin...
Chia sẻ: Hoàng Đình Hương | Lượt xem: 4789 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Để phục vụ cho lĩnh vực quản lý đô thị và đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ giảng viên, sinh viên, Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội t...
Chia sẻ: Đỗ Thị Dinh | Lượt xem: 4602 | Ngày: 08/04/2015
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:208
Thư mục sách điện tử