Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Kinh tế lao động
Cuốn giáo trình “Kinh tế lao động” được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản về các qui luật đời sống kinh tế xã hội trong lĩnh vực quan hệ lao động. Đối tượng nghiên cứu của giáo trình “Kinh tế lao động” là các quan hệ kinh tế xã hội xuất hiện trong quá trình lao động dưới ảnh hưởng của những yếu tố khác mang tính kỹ thuật, tổ chức, cán bộ… Những khía cạnh chính được đề cập đến trong cuốn giáo trình bao gồm các phạm trù: lao động, nguồn lao động, sức lao động, thị trường lao động, việc làm, thất nghiệp, tiền lương và di chuyển lao động.
Tác giả: Trần Minh Nguyệt  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 5646
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 10 trong tổng số 28 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Đất đai là một phạm vi không gian, như một vật mang những giá trị theo ý niệm của con người. Theo cách định nghĩa này, đất đai thường gắn với một giá trị kinh tế đ ược thể hiện bằng gi...
Chia sẻ: Tham Khảo | Lượt xem: 10031 | Ngày: 27/05/2014
Giới thiệu: iểm dân cư nông thôn ( các làng, xóm, thôn, bản… ) ở nước ta hiện nay phần lớn do lịch sử để lại và thường được mở rộng dần ra các phía theo thời gian để đáp ứng nhu cầu về đất ở của nhân dân. Vì...
Chia sẻ: Chưa xác định | Lượt xem: 6161 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Nội dung chính của tài liệu: lập hệ thống biểu hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các phương pháp lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã,huyện và quy trình số hoá và biên tập bản đồ số...
Chia sẻ: Tham khảo | Lượt xem: 7361 | Ngày: 27/05/2014
Giới thiệu: Nhận thấy việc trang bị kiến thức về định giá tài sản cho sinh viên khối kinh tế trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là rất quan trọng, chúng tôi biên soạn giáo trình Định giá tài sản này ...
Chia sẻ: Trần Minh Nguyệt | Lượt xem: 2301 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Nội dung chính của tài liệu: Thẩm định quy hoạch sử dụng đất,thẩm định của kế hoạch sử dụng đất, thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...
Chia sẻ: Tham khảo | Lượt xem: 7061 | Ngày: 27/05/2014
Giới thiệu: Sự hiểu biết về hành vi khách hàng sẽ cung cấp nền tảng cho những chiến lược marketing, như việc định vị sản phẩm, phân khúc thị trường, phát triển sản phẩm mới, những áp dụng thị trường mới, marketin...
Chia sẻ: Hoàng Đình Hương | Lượt xem: 4655 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Trong thực tiễn xã hội có nhiều loại hình đăng ký như: đăng ký hộ tich; đăng ký quyền sở hữu tài sản, phương tiện; đăng ký lao động; đăng ký kinh doanh, đăng ký pháp nhân; đăng ký đi lại, du lịch, m...
Chia sẻ: Tham khảo | Lượt xem: 7476 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Giáo trình được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong 5 chương. Mỗi chương gồm có: - Phần tóm tắt chương cho biết độc giả sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng sau khi đọc hết chương. Đồng th...
Chia sẻ: Hà Thị Thanh Thủy | Lượt xem: 4849 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Hoạt động thanh tra, kiểm tra là một trong những chức năng thiết yếu của quá trình quản lý nhà nước; nó góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước. Thanh...
Chia sẻ: Chưa xác định | Lượt xem: 12127 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Giáo trình “Hệ thống thông tin quản lý” được biên soạn cho đối tượng là các sinh viên thuộc khối ngành kinh tế chứ không phải là sinh viên chuyên tin học. Do đó các vấn đề đều được lựa chọn để trình b...
Chia sẻ: Lê Thị Bích Lan | Lượt xem: 3130 | Ngày: 08/04/2015
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:179
Thư mục sách điện tử