Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Kỹ thuật lập trình trong trắc địa
Giáo trình Kỹ thuật lập trình trong trắc địa được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết của môn học trong Chương trình khung, có tham khảo một số tài liệu giáo khoa trong và ngoài nước của môn học này. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên lần đầu tiên tiếp xúc với môn học và bước đầu làm quen với một số khái niệm mới, những người biên soạn giáo trình đã cố gắng trình bày nội dung một cách rõ ràng, bảo đảm tính logic trong cách tiếp cận vấn đề. Hầu hết nội dung lý thuyết của các chương mục được làm sáng tỏ qua các ví dụ cụ thể.
Tác giả: Nguyễn Xuân Bắc, Bùi Thị Hồng Thắm, Đinh Hải Nam  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 1904
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Giáo trình Kỹ thuật lập trình trong trắc địa được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết của môn học trong Chương trình khung, có tham khảo một số tài liệu giáo khoa trong và ngoài nước của môn họ...
Chia sẻ: Nguyễn Xuân Bắc, Bùi Thị Hồng Thắm, Đinh Hải Nam | Lượt xem: 1905 | Ngày: 27/05/2015
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:205
Thư mục sách điện tử