Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn là một nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đây là quy hoạch tổng thể vùng nông thôn bao gồm nhiều nội dung hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường liên quan đến phát triển con người trong cộng đồng nông thôn theo tiêu chuẩn bền vững.
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2500
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 10 trong tổng số 16 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Với quy mô khai thác ngày càng mở rộng và xuống sâu, tốc độ tôn cao và nhân rộng của các bãi thải ngày càng tăng. Dẫn đến những tai biến tác động đến môi trường và con người từ nguyên nhân bãi ngày cà...
Chia sẻ: Đào Thị Hoàng Yến | Lượt xem: 823 | Ngày: 15/01/2014
Giới thiệu: Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan ...
Chia sẻ: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí | Lượt xem: 3833 | Ngày: 23/05/2014
Giới thiệu: - Nghiên cứu thực nghiệm tìm quy luật ảnh hưởng của điều kiện KTNN đến quá trình hình thành các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản đến quá trình hấp thụ nitơ từ đất, năng suất và chất lượng hạt đậ...
Chia sẻ: Nguyễn Văn Liêm | Lượt xem: 636 | Ngày: 21/04/2014
Giới thiệu: Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan ...
Chia sẻ: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí | Lượt xem: 2715 | Ngày: 23/05/2014
Giới thiệu: Hiện nay, vấn đề dinh dưỡng được nhiều người quan tâm. Có hai loại suy dinh dưỡng, đó là: suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể béo phì (thể béo phì thường gặp ở những nước đang phát triển). Để giảm thiểu...
Chia sẻ: FAO | Lượt xem: 2594 | Ngày: 20/05/2014
Giới thiệu: Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan ...
Chia sẻ: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí | Lượt xem: 3977 | Ngày: 23/05/2014
Giới thiệu: Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan ...
Chia sẻ: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí | Lượt xem: 4404 | Ngày: 23/05/2014
Giới thiệu: Tài liệu được chia thành các phần chính như: Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của cả nước,của các tỉnh, của các huyện, của các xã, trong hai thời kỳ là kỳ đầu và kỳ cuối, tron...
Chia sẻ: Bộ Tài nguyên và Môi trường | Lượt xem: 12200 | Ngày: 27/05/2014
Giới thiệu: Giáo trình Qui hoạch Sử dụng Đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản về qui hoạch và những quan điểm quan ...
Chia sẻ: PGS. Tiến sĩ: Lê Quang Trí | Lượt xem: 3908 | Ngày: 23/05/2014
Giới thiệu: Quy hoạch đô thị hay còn gọi là quy hoạch không gian đô thị là nghiên cứu có hệ thống các phương pháp để bố trí hợp lý các thành phần của đô thị phù hợp với những nhu cầu cua con người và điều kiện...
Chia sẻ: TH.S-KTS. Tô Văn Hùng, KTS. Phan Hữu Bách | Lượt xem: 11454 | Ngày: 27/05/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:158
Thư mục sách điện tử