Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
Để đáp ứng yêu cầu cung cấp kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, giúp cho quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giáo viên, học sinh, sinh viên chuyên ngành tài chính – ngân hàng, khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thuận lợi, nhóm tác giả biên soạn Giáo trình Tài chính doanh nghiệp. Giáo trình gồm 7 chương, được biên soạn trên cơ sở đề cương học phần Tài chính doanh nghiệp và cập nhật các văn bản pháp luật mới về tài chính doanh nghiệp nên nội dung giáo trình vừa mang tính hiện đại, vừa dễ hiểu.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hải  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2714
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 10 trong tổng số 31 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế ...
Chia sẻ: Bộ khoa học , Công nghệ | Lượt xem: 1152 | Ngày: 14/05/2013
Giới thiệu: Hoạt động thanh tra, kiểm tra là một trong những chức năng thiết yếu của quá trình quản lý nhà nước; nó góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước. Thanh...
Chia sẻ: Chưa xác định | Lượt xem: 12126 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Đất đai là một phạm vi không gian, như một vật mang những giá trị theo ý niệm của con người. Theo cách định nghĩa này, đất đai thường gắn với một giá trị kinh tế đ ược thể hiện bằng gi...
Chia sẻ: Tham Khảo | Lượt xem: 10031 | Ngày: 27/05/2014
Giới thiệu: iểm dân cư nông thôn ( các làng, xóm, thôn, bản… ) ở nước ta hiện nay phần lớn do lịch sử để lại và thường được mở rộng dần ra các phía theo thời gian để đáp ứng nhu cầu về đất ở của nhân dân. Vì...
Chia sẻ: Chưa xác định | Lượt xem: 6160 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Nội dung chính của tài liệu: lập hệ thống biểu hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các phương pháp lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã,huyện và quy trình số hoá và biên tập bản đồ số...
Chia sẻ: Tham khảo | Lượt xem: 7361 | Ngày: 27/05/2014
Giới thiệu: Nhận thấy việc trang bị kiến thức về định giá tài sản cho sinh viên khối kinh tế trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là rất quan trọng, chúng tôi biên soạn giáo trình Định giá tài sản này ...
Chia sẻ: Trần Minh Nguyệt | Lượt xem: 2300 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Nội dung chính của tài liệu: Thẩm định quy hoạch sử dụng đất,thẩm định của kế hoạch sử dụng đất, thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...
Chia sẻ: Tham khảo | Lượt xem: 7060 | Ngày: 27/05/2014
Giới thiệu: Sự hiểu biết về hành vi khách hàng sẽ cung cấp nền tảng cho những chiến lược marketing, như việc định vị sản phẩm, phân khúc thị trường, phát triển sản phẩm mới, những áp dụng thị trường mới, marketin...
Chia sẻ: Hoàng Đình Hương | Lượt xem: 4655 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Trong thực tiễn xã hội có nhiều loại hình đăng ký như: đăng ký hộ tich; đăng ký quyền sở hữu tài sản, phương tiện; đăng ký lao động; đăng ký kinh doanh, đăng ký pháp nhân; đăng ký đi lại, du lịch, m...
Chia sẻ: Tham khảo | Lượt xem: 7476 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Giáo trình được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong 5 chương. Mỗi chương gồm có: - Phần tóm tắt chương cho biết độc giả sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng sau khi đọc hết chương. Đồng th...
Chia sẻ: Hà Thị Thanh Thủy | Lượt xem: 4847 | Ngày: 08/04/2015
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:164
Thư mục sách điện tử