Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu tâm lý khách du lịch trong kinh doanh du lịch, khoảng hơn chục năm trở lại đây, “Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch” đã chính thức trở thành một môn học được đưa vào giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng có chuyên ngành đào tạo về du lịch ở Việt Nam.
Tác giả: Hà Thị Thanh Thủy  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 3844
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 10 trong tổng số 12 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Các kiến thức trong bài một cần biết: 1. Khái niệm về phân tích hệ thống môi trường (environmental system analysis = esa) 2. Phân biệt cách tiếp cận phân tích cổ điển và cách tiếp cận phân tích hệ ...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 954 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG Phương pháp đánh giá chu trình sản phẩm: 1. Tổng quan về các công cụ phân tích hệ thống môi trường 2. Tóm tắt về công cụ đánh giá tác động mô...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 1078 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Trang bị cho người học một số các công cụ phân tích liên quan đến các hệ thống tự nhiên, xã hội nhằm giải quyết các nhiệm vụ phân tích trong lĩnh vực môi trường như: Phương pháp phân tích SWOT,Phương ...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 1121 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ 1.Hướng dẫn nhận thức các lọai hệ thống quản lý bằng phân tích hệ thống 2. Ứng dụng phân tích hệ thống môi trường trong các doanh nghiệp: phương pháp xây dựng qui trình qu...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 851 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Mục tiêu Bài 2: 1. Giúp người học vận dụng cách tiếp cận hệ thống ở bài 1 vào việc nhận thức các quy luật của các hệ sinh thái cơ sở nền tảng của quản lý môi trường 2. Nhận biết sự phát triển của khá...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 954 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Môn học Kinh doanh du lịch và khách sạn là một trong môn học cốt lõi của chuyên ngành đào tạo “Kinh doanh du lịch và khách sạn” tại trường đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội. Môn học này một mặt ...
Chia sẻ: Hoàng Đình Hương | Lượt xem: 3084 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: 1.Khái niệm về SWOT là một công cụ tìm kiếm tri thức về một đối tượng dựa trên nguyên lý hệ thống, trong đó: Phân tích điểm mạnh (S= strength), điểm yếu (W= weakness) là sự đánh giá...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 895 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập môn Luật kinh doanh bất động sản của học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Khoa Kinh tế Tài nguyên – Môi tr...
Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Lượt xem: 9248 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Cac nội dung chính: Phương pháp phân tích Logical Framework xây dựng các dự án phát triển trong lĩnh vực môi trường tài nguyên. 1: Nhận dạng các dự án liên quan đến môi trường tài nguyên. 2: Khái niệm...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 1943 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu tâm lý khách du lịch trong kinh doanh du lịch, khoảng hơn chục năm trở lại đây, “Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch” đã chí...
Chia sẻ: Hà Thị Thanh Thủy | Lượt xem: 3845 | Ngày: 08/04/2015
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:202
Thư mục sách điện tử