Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Thực tập trắc địa cơ sở
Cuốn giáo trình này được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết của môn học trong Chương trình khung đã được phê duyệt. Trong quá trình biên soạn, bên cạnh việc tham khảo một số tài liệu liên quan đến môn học, giáo trình đã bổ sung thêm nội dung từ kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thực tập trong nhiều năm của một số tác giả tham gia biên soạn giáo trình.
Tác giả: Nguyễn Xuân Bắc, Vy Quốc Hải, Bùi Thị Hồng Thắm, Đoàn Xuân Hùng  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 1532
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Cuốn giáo trình này được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết của môn học trong Chương trình khung đã được phê duyệt. Trong quá trình biên soạn, bên cạnh việc tham khảo một số tài liệu liên qu...
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:127
Thư mục sách điện tử