Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Thủy lực học
Tác giả: Hoàng Thị Nguyệt Minh  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2271
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 10 trong tổng số 15 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Nội dung của cuốn sách liên quan nhiều đến kiến thức toán ở trình độ cao. Trong chương trình đào tạo về khí tượng, thủy văn, hải dương học việc ứng dụng phương pháp thống kê và lý thuyết các quá trình...
Chia sẻ: D.I Kazakevits | Lượt xem: 2752 | Ngày: 05/04/2012
Giới thiệu:
Chia sẻ: Nguyễn Viết Thi | Lượt xem: 3422 | Ngày: 21/05/2015
Giới thiệu: Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường sử dụng bảng tính toán thủy lực của A.A.Lukinức, G.L.Dắc hoặc của N.F.Phêđôrov. Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A.A.Lukinức, G.L.Dắc được thà...
Chia sẻ: GS.TSKH. Trần Hữu Uyển | Lượt xem: 8613 | Ngày: 14/05/2013
Giới thiệu: Trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội, loài người đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội với một trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng đồng thời cũng g...
Chia sẻ: NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN | Lượt xem: 2966 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Giáo trình biên soạn năm 2012 dành cho hệ đào tạo Đại học các ngành Thủy văn và Tài nguyên nước. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điện thoại: 04 37...
Chia sẻ: Hoàng Ngọc Quang (CB), Trần Văn Tình | Lượt xem: 1658 | Ngày: 06/12/2016
Giới thiệu:
Chia sẻ: Hoàng Thị Nguyệt Minh | Lượt xem: 2272 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Giáo trình dành cho hệ đào tạo Thạc sỹ các ngành Khí tượng - Khí hậu học và Thủy văn học tại ĐH TN&MT Hà Nội. Bạn đọc vui lòng liên hệ với Ban Quản trị Thư viện số để đọc tài liệu đầy đủ theo số điệ...
Chia sẻ: PGS. TS. Hoàng Ngọc Quang | Lượt xem: 7957 | Ngày: 10/05/2017
Giới thiệu: Trong giáo trình có giới thiệu các khái niệm cơ bản về thuỷ lực, áp lực thuỷ tĩnh tại một điểm, các dạng chuyển động của chất lỏng, các dạng thiết bị thuỷ lực ứng dụng môn học trong ngành Công nghệ mô...
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 2157 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Giáo trình đƣợc biên soạn với mục tiêu đào tạo các thạc sĩ ngành thủy văn, tuy nhiên đây cũng có thể là tài liệu hữu ích cho các nghiên cứu sinh, các nhà dự báo thủy văn và các nhà quản lý, quy ho...
Chia sẻ: TS. Nguyễn Viết Thi | Lượt xem: 7279 | Ngày: 11/05/2017
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:823
Thư mục sách điện tử