Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Toán rời rạc
Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản nhưng cần thiết nhất giúp cho người học được trang bị đầy đủ kiến thức để tiếp tục học các môn học cơ sở và chuyên ngành Công nghệ thông tin tiếp theo. Nội dung Giáo trình bao gồm: Phần I. Kiến thức bổ trợ: Trình bầy một số kiến thức cơ bản về thuật toán, suy luận toán học, lý thuyết quan hệ. Phần II. Lý thuyết tổ hợp: Trình bày một số vấn đề của lý thuyết tổ hợp xoay quanh 4 bài toán cơ bản: bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê và bài toán tối ưu rời rạc. Phần III. Lý thuyết đồ thị: Đề cập đến một số vấn đề cơ bản của lý thuyết đồ thị: một số khái niệm và kết quả kinh điển về đồ thị, ứng dụng đồ thị để giải các bài toán như bài toán tìm cây khung nhỏ nhất, bài toán tìm đường đi ngắn nhất,… và các thuật toán để giải quyết chúng được trình bày chi tiết và hướng dẫn cài đặt trên máy tính. Phần IV. Hàm Đại số logic: Đề cập tới một số vấn đề như: các phép toán logic; hàm Boole và biểu thức Boole, các cổng logic và tổ hợp các cổng logic; tối thiểu hóa hàm Boole.
Tác giả: Lê Xuân Hùng  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 3595
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 10 trong tổng số 20 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Giáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng dạy các khóa đào tạo về Access cũng như kinh nghiệm sử dụng Access làm quan hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công cụ pát triển phần mềm...
Chia sẻ: Nguyễn Sơn Hải | Lượt xem: 4599 | Ngày: 16/09/2010
Giới thiệu: Nội dung Chương 2: Giới hạn của dãy số và hàm số Giới hạn của dãy số, định nghĩa dãy số,các tính chất của dãy hội tụ, Giới hạn vô hạn, Tiêu chuẩn hội tụ...Giới hạn của hàm số, Lân cận của một điể...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 15896 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Hầu hết những sách viết về thống kê Bayes thường sử dụng các ký hiệu toán học và tư ra những ý tưởng về thuật toán. Nhưng quyển sách này sử dụng mã Python thay cho toán học. Chính vì vậy, nó giúp dễ ...
Chia sẻ: Allen B. Downey | Lượt xem: 1554 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Chương 3 Hàm liên tục một biến số Khái niệm liên tục của hàm số là khái niệm rất cơ bản, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu hàm số cả về lý thuyết và ứng dụng. Trước hết, ta hã...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2777 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Quyển sách này đề cập đến thuật toán, cấu trúc dữ liệu. Nó giúp cho mọi người có thể tìm hiểu được các ý tưởng và chủ đề, thực hành kỹ năng lập trình bằng Python. Giáo viên giảng theo trình tự sau: đọ...
Chia sẻ: Allen B. Downey | Lượt xem: 1119 | Ngày: 04/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 4: Phép tính vi phân của hàm một biến, Đạo hàm và cách tính, Định nghĩa đạo hàm, Các qui tắc tính đạo hàm, Đạo hàm của hàm số ngược, Đạo hàm theo tham số...Bài tập chương 4.
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 4880 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Quá trình Wiener và tiếng ồn trắng: Trong mục này ta điểm qua một số tính chất của quá trình Wiener mà ta đã trình bày trong các chương trước. Nhớ lại rằng một quá trình Wiener (Wt),t ≥ 0 là một quá...
Chia sẻ: Đặng Hùng Thắng | Lượt xem: 2196 | Ngày: 16/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 5: Tích phân không xác định,Cách tính tích phân không xác định, Tích phân các phân thức hữu tỉ, Tích phân các biểu thức chứa hàm lượng giác và các hàm hypebol, Tích phân các biểu th...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 3055 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung chương 1: Tập hợp và số thực. Khái niệm về tập hợp. Số thực. Ánh xạ. Bài tập chương 1
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 8181 | Ngày: 17/06/2014
Giới thiệu: Nội dung Chương 6: Tích phân xác định, Định nghĩa tích phân xác định, Bài toán diện tích hình thang cong, Điều kiện khả tích, Các lớp hàm khả tích, Các tính chất cơ bản của tích phân, Các định ...
Chia sẻ: Lê Văn Trực | Lượt xem: 2223 | Ngày: 17/06/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:316
Thư mục sách điện tử