Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình Trắc địa lý thuyết
Đây là giáo trình chính của hệ và ngành đào tạo tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực trắc địa cao cấp nói chung, trắc địa lý thuyết nói riêng. Mục tiêu của Giáo trình là trang bị cho người học những kiến thức lý thuyết về hình dạng, kích thước và thế trọng trường của Trái đất, trên cơ sở đó có thể áp dụng để giải quyết các nhiệm các nhiệm vụ trong thực tiễn đồng thời có khả năng cập nhật thêm các thông tin chuyên môn có liên quan.
Tác giả: Trần Duy Kiều (CB), Phạm Thị Hoa (CB), Vy Quốc Hải, Hoàng Đình Việt, Lương Thanh Thạch, Ngô Thị Mến Thương   Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 2259
Chú ý: Nếu File đính kèm quá lớn, bạn có thể không xem trực tuyến được. Hãy tải về máy tính của mình theo Link bên dưới.

Các tài liệu liên quan
kết quả 1 - 1 trong tổng số 1 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: Đây là giáo trình chính của hệ và ngành đào tạo tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực trắc đ...
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:131
Thư mục sách điện tử