Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Xem chi tiết tài liệu
Giáo trình quan trắc môi trường
Quan trắc và phân tích môi trường (QT&PTMT) là một hoạt động quan trọng của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tại các Điều 37 và 38 của Luật Bảo vệ môi trường đã quy định rằng, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài nguyên Môi trường) chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và một trong những nội dung cơ bản của công tác này là: "Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường."....
Tác giả: Đồng tác giả  Ngôn ngữ:   NXB: Luợt xem: 34433

Các tài liệu liên quan
kết quả 21 - 30 trong tổng số 43 cho Các tài liệu : Liên quan
Giới thiệu: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ 1.Hướng dẫn nhận thức các lọai hệ thống quản lý bằng phân tích hệ thống 2. Ứng dụng phân tích hệ thống môi trường trong các doanh nghiệp: phương pháp xây dựng qui trình qu...
Chia sẻ: TS. GVC . Chế Đình Lý | Lượt xem: 851 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Để phục vụ cho lĩnh vực quản lý đô thị và đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ giảng viên, sinh viên, Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội t...
Chia sẻ: Đỗ Thị Dinh | Lượt xem: 4536 | Ngày: 08/04/2015
Giới thiệu: Giáo trình "Quy hoạch và quản lý nguồn nước" được biên soạn theo khuôn khổ chương trình hỗ trợ ngành nước của Danida (WaterSPS), thuộc tiểu hợp phần hỗ trợ nâng cao năng lực trường Đại học Thủy lợi do...
Chia sẻ: GS.TS. Hà Văn Khối | Lượt xem: 4714 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Trong giáo trình có giới thiệu các khái niệm cơ bản về thuỷ lực, áp lực thuỷ tĩnh tại một điểm, các dạng chuyển động của chất lỏng, các dạng thiết bị thuỷ lực ứng dụng môn học trong ngành Công nghệ mô...
Chia sẻ: Nguyễn Thu Huyền | Lượt xem: 2072 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội, loài người đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội với một trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng đồng thời cũng g...
Chia sẻ: NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN | Lượt xem: 2881 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Giáo trình “Quản lý môi trường vùng” được biên soạn phục vụ chương trình đào tạo cử nhân Quản lý môi trường của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Giáo trình này trình bày về vai trò, tầm...
Chia sẻ: Vũ Văn Doanh, Lê Đắc Trường | Lượt xem: 1452 | Ngày: 19/04/2015
Giới thiệu: Gáo trình này có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên các ngành môi trường, sinh học, hóa học,cũng như sinh viên các khoa thủy văn,... và các bạn muốn tìm hiểu thêm về kỹ thuật môi trường và bảo vệ môi...
Chia sẻ: Trần Kim Cương | Lượt xem: 8215 | Ngày: 12/06/2014
Giới thiệu: Giáo trình “Hệ thống thông tin quản lý” được biên soạn cho đối tượng là các sinh viên thuộc khối ngành kinh tế chứ không phải là sinh viên chuyên tin học. Do đó các vấn đề đều được lựa chọn để trình b...
Chia sẻ: Lê Thị Bích Lan | Lượt xem: 3136 | Ngày: 08/04/2015
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:281
Thư mục sách điện tử